Osztatlan tanárképzés (OMA)

A képzés jellege és kimenete

Az általános iskolai tanárképzés időtartama öt év (4 év szakmai képzés, 1 év pedagógiai képzés és gyakorlat); a középiskolai tanárképzés időtartama hat év (5 év szakmai képzés, 1 év pedagógiai képzés és gyakorlat). Nem különül el az általános, illetve a középiskolai tanári képzés menete: mindkét képzési forma elvégezhető a Debreceni Egyetemen.

A képzés kétszakos rendszerben történik: a tanári pályára készülők szakpárra jelentkeznek. Pl. magyar-történelem, magyar-angol, magyar-német stb.

A magyar szakos tanárképzés során szerzett kreatív értelmezési- és íráskészség, valamint az elsajátított tudásanyag kitűnően felkészít a legtágabb értelemben vett értelmiségi létre: elsősorban a közép- és általános iskolai tanári pályára, valamint a tudományos munkára (az irodalomtudományi doktori iskola által kínált PhD-képzést követően).

A megszerzett képességekkel és alaptudással el lehet helyezkedni a kulturális intézményhálózat és médiapiac számos területén is (újságíróként, szerkesztőként, kritikusként, kultúra- és tudományszervezőként).

Jól konvertálható a humán és üzleti szférában, közéleti és vállalati kommunikációs munkakörökben.

Számos egykori, a korábbi tanárképzési struktúrákban végzett hallgatónk dolgozik elhivatott tanárként az elitgimnáziumoktól a speciális igényű, hátrányos helyzetű diákokat felvevő iskolákig.

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 01. 29. 06:37