Lezárult pályázatok

Forrás: TÁMOP
A projekt azonosító száma: 4.2.1/B-09/KONV-2010-0007
A projekt címe: Magyar emlékezethelyek
Projektvezető: Dr. Varga Pál
A projekt futamideje: 2010-2012
Összeg: 32.814.544 Ft
Forrás: TÁMOP
A projekt azonosító száma: 4.2.1/B-09/KONV-2010-0007
A projekt címe: A sajtónyilvánosság feltárása a 18-19. században
Projektvezető: Dr. Debreczeni Attila
A projekt futamideje: 2010-2012
Összeg: 3.783.761 Ft
Forrás: TÁMOP
A projekt azonosító száma: 4.2.1/B-09/KONV-2010-0007
A projekt címe: A kora újkori magyarországi mártirológia és szentkultusz identifikációs vonatkozásai, irodalmi-műfaji jellemzői a 16-18. századi Európa konfesszionális rendszerében, szerepük a vallási emlékezethelyek értelmezésében
Projektvezető: Dr. Imre Mihály
A projekt futamideje: 2010-2012
Összeg: 4 178 196 Ft
Forrás: OKM
A projekt azonosító száma: OTKA 79787 PUB-K
A projekt címe: Tudós hazafiak és érzékeny emberek (Integráció és elkülönülés a 18. század végének magyar irodalmában)
Projektvezető: Dr. Debreczeni Attila
A projekt futamideje: 2009
Összeg: 1 000 000 Ft
Forrás: OTKA
A projekt azonosító száma: OTKA TS 049863
A projekt címe: A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700)
Projektvezető: Dr. Bitskey István
A projekt futamideje: 2005–2008
Összeg: 19 319 000 Ft
Forrás: Oktatási Minisztérium
A projekt azonosító száma: OTKA T 49437
A projekt címe: Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás)
Projektvezető: Dr. Debreczeni Attila
A projekt futamideje: 2005–2008
Összeg: 4 900 000 Ft
Forrás: Oktatási Minisztérium
A projekt azonosító száma: NKFP 5111/2004
A projekt címe: A magyar irodalomtudomány eredményei a 20. századi európai kultúraelmélet távlatában
Projektvezető: Dr. Szirák Péter (témavezető)
A projekt futamideje: 2004-2007
Összeg:  
Forrás: MTA
A projekt azonosító száma: MTA TKI 05215
A projekt címe: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
Projektvezető: Dr. Bitskey István
A projekt futamideje: 2003–2006
Összeg:  
Forrás: OKTK
A projekt azonosító száma: OTKA P42366
A projekt címe: Csokonai összes művei. Tanulmányok és följegyzések (kritikai kiadás) Rendkívüli publikációs támogatás
Projektvezető: Dr. Debreczeni Attila
A projekt futamideje: 2003
Összeg:  
Forrás: Oktatási Minisztérium
A projekt azonosító száma: NKFP 5/0125/2002
A projekt címe: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése
Projektvezető: Dr. Debreczeni Attila
A projekt futamideje: 2002–2005
Összeg:  
Forrás: Oktatási Minisztérium
A projekt azonosító száma: NKFP 5/071/2001
A projekt címe: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
Projektvezető: Dr. Görömbei András
A projekt futamideje: 2001–2004
Összeg:  
Forrás: Oktatási Minisztérium  
A projekt azonosító száma: NKFP5/113/2001
A projekt címe: Az irodalomtudomány és kultúrakutatás horizontjai az ezredfordulón
Projektvezető: Dr. Szirák Péter (témavezető)
A projekt futamideje:  2001-2004
Összeg:  
Forrás: OTKA  
A projekt azonosító száma: OTKA T 34766
A projekt címe: Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás)
Projektvezető: Dr. Debreczeni Attila
A projekt futamideje: 2001–2004
Összeg:  
Forrás: MKM  
A projekt azonosító száma: FKFP
A projekt címe: Globalitás és regionalitás összefüggései a huszadik századi magyar irodalomban
Projektvezető: Dr. Görömbei András
A projekt futamideje: -2004
Összeg:  
Forrás: Nemzeti Szakképzési Intézet  
A projekt azonosító száma: NSZI 5417/2002
A projekt címe: Beszédművészet a médiakultúra mai keretfeltételei között (Középiskolások tehetséggondozása)
Projektvezető: Dr. Oláh Szabolcs
A projekt futamideje: 2002-2003
Összeg:  
Forrás: MTA  
A projekt azonosító száma: MTA TKI 05215
A projekt címe: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
Projektvezető: Dr. Bitskey István
A projekt futamideje: 1999–2002
Összeg:  
Forrás: MTA  
A projekt azonosító száma:  MTA TKI
A projekt címe: Szövegkiadás és rekanonizáció (XIX. század második fele)
Projektvezető: Dr. Imre László (témavezető)
A projekt futamideje: -2002
Összeg:  
Forrás: Oktatási Minisztérium  
A projekt azonosító száma: FKFP 0112/1999-2001
A projekt címe: Mitologémák alakváltozásai az európai irodalomban
Projektvezető: Dr. Goretity József
A projekt futamideje: 1999-2001
Összeg:  
Forrás: MKM  
A projekt azonosító száma: FKFP 0450/1997
A projekt címe: Irodalmi műveltség szerkezetének regionális-történeti változásai a 16–18. században
Projektvezető: Dr. Bitskey István
A projekt futamideje: 1997–2000
Összeg:  
Forrás: OTKA  
A projekt azonosító száma: OTKA T 23770
A projekt címe: Tanulmányok és forrásfeltárás a 16–17. századi magyar irodalomból
Projektvezető: Dr. Bitskey István
A projekt futamideje: 1997–2000
Összeg:  
Forrás: MKM  
A projekt azonosító száma: FKFP 0450/97
A projekt címe: Globalitás és regionalitás összefüggései a huszadik századi magyar irodalomban
Projektvezető: Dr. Görömbei András
A projekt futamideje: 1997-2000  
Összeg:  
Forrás: MKM  
A projekt azonosító száma: FKFP 0499/1997
A projekt címe: Kultúrák kölcsönhatásai és analógiái (horizontális viszonylatrendszer) – kulturális szintek érintkezése, elit- és tömegkultúra (vertikális horizontrendszer)
Projektvezető: Dr. Taxner-Tóth Ernő
A projekt futamideje: 1997-1999
Összeg:  
Forrás:  
A projekt azonosító száma:  
A projekt címe:   MTA – KLTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Kutatócsoport
Projektvezető:   Dr. Görömbei András – Dr. Tamás Attila (témavezetők)
A projekt futamideje:   1996-1998
Összeg:  
Forrás: MKM  
A projekt azonosító száma:   K+F
A projekt címe:   A kisebbségi magyar irodalmak integrációja
Projektvezető:   Dr. Görömbei András
A projekt futamideje:   1995-1998
Összeg:  
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:07