Képzéseink jellege

Oktatási céljaink

 • Nyitott és kritikus, független és felelős gondolkodású, jól felkészült humán értelmiség képzése.
 • A kulturális jelenségek, az irodalom, valamint a magyar és más finnugor nyelvek korszerű, összehasonlító szemléletű, nemzetközi szinten is érvényes kutatása és tanítása.
 • Hallgatóinkat szakmai partnernek tekintjük: csapatban gondolkodunk és dolgozunk, kölcsönösen tanulunk egymástól.

Értékes, jól konvertálható tudást adunk

 • Hallgatóink a képzés végére árnyalt elemzői készséggel, komoly műveltséggel, jó kommunikációs felkészültséggel, valamint széles látókörrel rendelkezhetnek.
 • Kitűnően megállhatják helyüket a tanári pályán, kutatóként, kulturális szakemberként.
 • A nálunk szerzett értelmezői és szövegalkotói készségek a nonprofit és az üzleti szférában is segítik az elhelyezkedést.

Színvonalas képzéseink vannak

 • Magyar és összehasonlító irodalom- és kultúratudományt, magyar és finnugor nyelvtudományt, művelődéstörténetet és hungarológiát tanítunk.
 • Minden szinten: osztatlan tanárképzés (általános és középiskolai tanár: 4+1, ill. 5+1 év), BA-képzés (3 év), MA-képzés (2 év), doktori képzés (2+2 év), levelező képzések.
 • Szakunkon a hazai és külföldi tudományosságban elismert oktatók tanítanak (köztük három akadémikus és számos további professzor).
 • Kiemelt célunk a tehetséggondozás: hallgatóinkat bevonjuk a tudományos munkába.
 • Többféle külföldi ösztöndíj érhető el hallgatóink számára.
 • Párhuzamosan segítjük hallgatóink elméleti, módszertani és gyakorlati felkészülését.

Pezsgő szellemi környezetet biztosítunk

 • Inspiráló légkör és jó hangulat jellemzi a magyar szakos órákat.
 • Tudományos konferenciákat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk közösen a hallgatóinkkal, izgalmas szabadszemináriumokat tartunk a Bükkben (az egyetem síkfőkúti kutatóházában).
 • Élő szakmai kapcsolatunk van számos hazai és külföldi tudományos műhellyel.
 • Együttműködünk a régió kulturális intézményeivel (színházak, kiállítóhelyek, múzeumok, folyóirat-szerkesztőségek).
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:07