Külkapcsolataink

Külföldi tudományos kapcsolataink:

Intézetünk rendszeresen és dokumentáltan működik együtt külföldi egyetemekkel és kutatóműhelyekkel.

Folyamatos a kapcsolatunk a nemzetközi hungarológiai kutatás és oktatás intézményeivel:

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel közös doktorképzési programban, konferenciák szervezésében, kutatási projektumokban és kölcsönös vendégoktatási programban működünk együtt. Folyamatosan részt vesznek oktatóink a határon túli magyarság tudományos életében, a hungarológiai kutatások összehangolásában. Oktatóink közül kerül ki a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság egyik alelnöke; egyik választmányi tagja; az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága elnöke; a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság rendszeres Doktoriskolák konferenciájának egyik főszervezője; az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001) előkészítő bizottságának tagja. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006) elnöki, főtitkári és sajtóreferensi tisztségét is intézetünk oktatói töltötték be. Intézetünkben működik a Debreceni Egyetem Hungarológiai Kutatóközpontjának titkársága (ez a Hungarian Studies – European Joint Master központ három egyetem, Debrecen, Bécs, Szeged közreműködésével jön létre). Kapcsolatban állunk minden egyetemmel, ahol magyar nyelvű képzés, magyar tematikájú kutatás folyik (Jyväskylä, Nápoly, Bécs, Hamburg, Róma, Varsó, Krakkó, Uppsala, London, stb.)

Egyik oktatónk révén eseti tudományos kapcsolatunk van a Pozsonyi Szlovák Tudományos Akadémiával és az Eperjesi Egyetemmel.

Sok oktatónkat fűzi rendszeres és szoros szakmai-tudományos kötelék a Bécsi Egyetem Magyar Tanszékéhez.
Számos oktatónk vesz részt az MTA és az ÖAW által működtetett Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Vegyesbizottság, a Gesellschaft Ungarischer Germanisten, az ICLA (Nemzetközi Komparatisztikai Társaság) Magyar Szervezete, a berlini Collegium Hungaricum munkájában. Egyik oktatónk kiváló kapcsolatokat tart fent az Oroszországi Föderáció Tudományos Akadémiájának Balkanisztikai Intézetével (ezen belül működik a hungarológiai munkacsoport) és a Moszkvai Magyar Kulturális és Tudományos Központtal. Egy másik kollégánk a University of St Andrews Universal Short Title Catalogue programjának külső munkatársa, valamint közbenjárásával több kutatásban működtünk együtt a University of Birmingham Centre for Reformation and Early Modern Studies műhellyel.

Oktatóink közül sokan tanítottak külföldi vendégtanárként (Bécsi Egyetem, Jyväskyläi Egyetem, Helsinki Egyetem, Szentpétervári Egyetem, Tartu, Róma, Tübingen, szöuli Hankuk Egyetem, kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem stb.)

Számottevőek a külföldi egyetemekkel, kutatóközpontokkal fenntartott és korábbi személyes tudományos kapcsolataink.

 • Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen
 • Eberhard-Karls-Universität Tübingen
 • Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
 • Südost Institut München
 • Dipartimento di Studi dell’Europa Centrale dell’ Istituto Interuniversitario di Napoli
 • Universitá La Sapienza, Roma
 • Université de Clermont-Ferrand
 • Kulturwissenschaftliches Forschungskolleg, Köln
 • Institut für Romanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft, Ludwig-Maximilians-Universität München
 • Universität Humboldt, Berlin
 • Universität Wien, Institut für Finno-Ugristik
 • Berni Egyetem, Színháztudományi Intézet
 • Collegium Hungaricum, Bécs
 • Szentpétervári Egyetem, Finnugor Tanszék
 • Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium
 • University of Athens, Faculty of Theology

Intézetünkben az utóbbi néhány évben a következő külföldi kollégák tartottak előadást oktatóink meghívására:

Prof. Hans-Georg Kemper (Tübingeni Egyetem), Prof. Andreas Kotte (Berni Egyetem), Prof. John Neubauer és Prof. Mike Ball (Amszterdami Egyetem), Prof. Ernst von Alphen (Berni Egyetem), Prof. Jürgen Fohrmann (Kulturwissenschaftliches Forschungskolleg, Köln), Prof. Rainer Warning (Ludwig Maximilians Universität München), Prof Boudewijn Dehandschutter (Katholieke Universiteit Leuven), Prof. Maria Crâciun (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), Dr. Graeme Murdock (University of Birmingham).

További távlatos személyes szakmai kapcsolatok alakultak az utóbbi években Konstantin Skouteris (University of Athens), Johan Leemans (Katholieke Universiteit Leuven), Robert J. W. Evans (University of Oxford), Andrew Pettegree (University of St Andrews) professzorokkal.

Egyik kollégánk sokat dolgozik azon, hogy a magyar irodalom jelen legyen Oroszországban (tárgyalások kiadókkal, könyvbemutatók szervezése). Számos orosz íróval készített interjút (Viktor Jerofejev, Jevgenyij Popov, Igor Kleh, Vlagyimir Szorokin, Vitalij Sentalinszkij, Ljudmila Ulickaja), meghívására Viktor Jerofejev kétszer tartott előadást a Debreceni Egyetemen.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:07