Bán Imre Könyvtár

Bán Imre közel 4000 kötetes könyvtárát, valamint kéziratos hagyatékát a Bán család mint a gyűjtemény örököse és tulajdonosa helyezte el letétként a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

A BTK Irodalomtudományok Doktori Iskolájának kutatószobájában őrzött gyűjtemény kezelője a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet.

A könyvek és kéziratok csak helyben használhatóak.

 

  • A könyvtár helye: Főépület, fsz. 3.
  • Tel.: 52/512-900/22650
  • A könyvtár nyitva tartása: Hétfő –Csütörtök: 8.30 – 16.30

Dokumentumok

Bán Imre (Budapest, 1905. – Debrecen, 1990.) irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA Irodalomtudományi Bizottságának tagja. A budapesti tudományegyetemen az Eötvös Kollégiumban Horváth János és Eckhardt Sándor tanítványa. Magyar-francia szakon szerez tanári diplomát, utána állami ösztöndíjjal a Sorbonne-on is tanul. 1952 őszén kerül a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Irodalomtörténeti Intézetébe, nyugdíjba vonulásakor a Régi Magyar Irodalom Tanszéken egyetemi tanár. Mint Dante-kutató foglalkozott a középkor kultúrtörténetével, tudományos munkásságához tartoznak tanulmányai a régi magyar költészet és próza tárgyköréből, illetve irodalomelméleti dolgozatai. Érdemei elévülhetetlenek a magyar irodalomtudomány eredményeinek külföldi megismertetésében is angol, francia, német, olasz nyelven megjelent tanulmányaival.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:08