Bemutatkozás

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

A Debreceni Egyetem 2010 óta a megtisztelő „kutató-elitegyetem” cím birtokosa. Ennek elnyerésében kiemelkedő szerepe volt a Bölcsészettudományi Kar és intézetünk tudományos és oktatási mutatóinak.

Intézetünk 9 professzora és professor emeritusa közül 4 akadémikus, és majdnem minden további oktatónk és kutatónk rendelkezik tudományos minősítéssel.

Kutatásaink jelentős pályázati támogatásokat kapnak (OTKA, MTA TKI, TÁMOP, korábban NKFP stb.); hazai konzorciumi, illetve nemzetközi projektumokban veszünk részt.

Kutatócsoportjaink rendszeresen tartanak hazai és nemzetközi konferenciákat, kollokviumokat és kerekasztal-beszélgetéseket; továbbá monográfiákat, tanulmányköteteket, kritikai kiadásokat és tanulmányokat jelentetnek meg, valamint tananyagfejlesztést végeznek. Vezetőként vagy partnerként jelentős kutatási pályázatokban veszünk részt.

Tudományos, oktatási és vendégtanári programokban intézetünk kollégái szorosan együttműködnek számos hazai és külföldi egyetemmel, kutatóműhellyel (Anglia, Ausztria, Belgium, Finnország, Hollandia, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia stb.).

Oktatóink többsége fontos funkciókat töltött be és lát el jelenleg is a tudományos kutatás és oktatás országos, egyetemi és kari szintű szervezésében, a szakmai közéletben.

Intézetünkből többen szerkesztőként és szerkesztőbizottsági tagként dolgoznak az irodalom- és kultúratudományi, valamint hungarológiai kutatások rangos tudományos és népszerűsítő folyóiratainak munkájában.

Kiváló forrásbázis áll kutatásaink és oktatásunk rendelkezésére: az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár; az intézeti könyvtárunk; nyomtatott és digitális adatbázisok.

A színvonalas órai munkának, jelentős tananyagfejlesztési programjainknak és a tehetséggondozásnak köszönhetően hosszú évtizedek óta kiemelkedő eredményeket érnek el hallgatóink az országos diákköri versenyeken.

Sokoldalú magyar alap-, mester- és doktori képzéseink eredménye: irodalmi szövegek, színházi előadások, képzőművészeti alkotások, az épített környezet, filmek és televíziós műsorok interpretációs módszereinek elsajátítása, az elit- és populáris kultúra termékeinek és folyamatainak összetettebb megértése.

Az Irodalomtudományi Doktori Iskolánk Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi programjában évről évre magas a saját képzésünkből és a más szakokról érkező ösztöndíjasok száma. A nagy számban megvédett értekezések magas színvonalúak, a szakmai közvélemény által elismertek.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:07