Címlap

Tájékoztatás a záróvizsgák és a zárószigorlatok rendjéről a 2019/2020 tanév tavaszi félévében

2020, április 17 - 10:15
ZÁRÓVIZSGA, ZÁRÓSZIGORLAT magyar szakon a 2019/2020. tanév tavaszi félévében

ZÁRÓVIZSGA, ZÁRÓSZIGORLAT

magyar szakon a 2019/2020. tanév tavaszi félévében

A szóbeli záróvizsgák és zárószigorlatok a jelenlegi helyzet miatt online, az egyetemi e-learning rendszeren keresztül valósulnak meg.

ZÁRÓVIZSGA BA-n (alapképzésen)

A záródolgozatukat nyelvészetből író hallgatók számára

A záróvizsga két szóbeli részből áll.

 1. A vizsga első részében a hallgatótól szakdolgozatának egy nagyon rövid, 10 perces összefoglalását kérjük.
 2. A vizsga második része ugyancsak 10 perc időtartamú, ennek keretében a vizsgáztatók a szakdolgozathoz kapcsolódó (a témavezető által a szakdolgozat szöveges értékelésében is megadott) ismeretkörből tesznek fel néhány kérdést.

Egyebekben a záróvizsgára vonatkozó előírások változatlanok.

A záródolgozatukat irodalomból író hallgatók számára

A hallgatók záróvizsgájának tárgya az előzőleg választott irodalomtudományi ismeretkör.

 1. A záróvizsga a záródolgozat rövid, lényegre törő ismertetésével kezdődik.
 2. A vizsga a záródolgozati bírálatban megfogalmazott kritikára és kérdésekre adott válaszokkal folytatódik.

A bírálatban csak olyan szakirodalmi tételek szerepelhetnek a témavezető részéről, amelyek online formában hozzáférhetők.

A vizsga időtartama ne haladja meg a 20 percet, a vizsgáztatók kérdéseinek számát 2-re limitáljuk.

A bizottság két intézeti oktatóból áll (elnök és tag, utóbbi lehetőleg a témavezető), illetve egy külső tagból, aki egy másik kari intézet oktatója.

ZÁRÓVIZSGA DMA-n (diszciplináris mesterképzésen)

A szakdolgozatukat nyelvészetből író hallgatók számára

A diszciplináris mesterképzésben részt vevő hallgatóknak a záróvizsga egyetlen részből áll: kizárólag a szakdolgozatukat kell 15 percben bemutatniuk és a bizottság kérdéseire válaszolva azt megvédeniük.

Egyebekben a záróvizsgára vonatkozó előírások változatlanok.

A szakdolgozatukat irodalomból író hallgatók számára

A hallgatók záróvizsgájának tárgya az előzőleg választott irodalomtudományi ismeretkör. A felkészüléshez megadott szakirodalmi tételek legyenek online formában hozzáférhetők.

 1. A záróvizsga a szakdolgozat rövid ismertetésével kezdődik.
 2. A vizsga a bizottság részéről megfogalmazott kérdésekre adott válaszokkal folytatódik.
 3. A vizsga időtartama ne haladja meg a 20 percet, a vizsgáztatók kérdéseinek számát 2-re limitáljuk.

A bizottság két intézeti oktatóból áll (elnök és tag, utóbbi lehetőleg a témavezető), illetve egy külső tagból, aki egy másik kari intézet oktatója.

Egyebekben a záróvizsgára vonatkozó előírások változatlanok.

ZÁRÓSZIGORLAT OMA-n (osztatlan tanári képzésen)

A szakdolgozatukat nyelvészetből író hallgatók számára

A záróvizsga két szóbeli részből áll.

 1. A vizsga első részében a hallgatótól szakdolgozatának egy nagyon rövid, 10 perces összefoglalását kérjük.
 2. A vizsga második része ugyancsak 10 perc időtartamú, ennek keretében a vizsgáztatók a szakdolgozathoz kapcsolódó (a témavezető által a szakdolgozat szöveges értékelésében is megadott) ismeretkörből tesznek fel néhány kérdést.

Egyebekben a zárószigorlatra vonatkozó előírások változatlanok.

A szakdolgozatukat irodalomból író hallgatók számára

Az irodalomból szakdolgozók irodalomtudományból tesznek zárószigorlatot. Záróvizsgájuk tárgya az előzőleg választott irodalomtudományi ismeretkör. A felkészüléshez megadott szakirodalmi tételek legyenek online formában hozzáférhetők.

 1. A zárószigorlat a szakdolgozat rövid ismertetésével kezdődik.
 2. A vizsga a bizottság részéről megfogalmazott kérdésekre adott válaszokkal folytatódik.
 3. A vizsga időtartama ne haladja meg a 20 percet, a vizsgáztatók kérdéseinek számát 2-re limitáljuk.
 4. A bizottság két intézeti oktatóból áll (elnök és tag, utóbbi lehetőleg a témavezető).

Egyebekben a szigorlatra vonatkozó előírások változatlanok.

A szakdolgozatukat a másik szakjukon író hallgatók számára – ezek a hallgatók nyelvészetből és irodalomból egyaránt zárószigorlatoznak. A bizottság két nyelvészeti és két irodalmi oktatóból áll.

A vizsga időtartamát 20 percben maximáljuk: irodalomból és nyelvészetből is 10-10 perc alatt mérjük fel a vizsgázó ismeretanyagát.

 1. A hallgatók nyelvészetből a szabályzatban előírtaknak megfelelően a megadott ismeretkörök közül előzetesen kiválasztanak hármat, amelyet levélben jeleznek Szűcs Imre ügyintézőnknek a email-címen. A vizsgáztatók kiválasztanak a hallgató által megadott három ismeretkör közül egyet, s arra vonatkozóan tesznek fel kérdéseket 10 percben.
 2. A hallgatók irodalomból a vizsgabizottság számára a szigorlatot megelőző napon déli 12 óráig elküldik az előírások szerint elkészített ppt-prezentációt a választott témakörből. A prezentációt a hallgatónak nem kell bemutatnia, hanem a vizsgáztatók ahhoz kapcsolódó kérdéseire kell válaszolnia 10 percben.

Tételhúzásra és felkészülésre a vizsgán nem lesz mód.

Egyebekben a szigorlatra vonatkozó előírások változatlanok.

Debrecen, 2020. április 15.

Dr. Rácz Anita intézetigazgató, Magyar Nyelvtudományi Intézet

Dr. Fazakas Gergely Tamás intézetigazgató, Magyar Irodalom- és

Kultúratudományi Intézet

 


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.