Címlap

Kritika- és tanulmányírás – Posta Anna

Kód BTMI612OMA
Tantárgycím Kritika- és tanulmányírás
Oktató Posta Anna
Órarendi adatok Kedd, 12.00-14.00, 342/A.
Csütörtök, 10.00-12.00, 342/A.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok ppt, handout

 

Kérem a hallgatókat, hogy a tematikát kinyomtatva az első órára hozzák magukkal!

 

A szeminárium teljesítésének általános feltételei

1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.

2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)

3. A zárthelyi dolgozatot a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség. A félévre megajánlott jegy javítására csak az oktató engedélyével van lehetőség.

 

A szeminárium célja és követelményei

A szeminárium célja: Az íráskészség fejlesztése: egyrészt a kritika-, másrészt a tanulmányírás módszertanának megtanítása és tudatosítása, felkészítés a majdani szakdolgozat megírására, a kritikusi és irodalomtörténészi műfajok gyakoroltatása. Emiatt a kurzus kis létszámú, kb. 4–5 fővel működik megfelelően.

A szeminárium követelményei: A szeminárium gyakorlati érdemjeggyel zárul, amelynek komponensei:

1. órai munka jegy (20%)

2. szakkritika jegy (30%)

3. szaktanulmány jegy (50%)

 

1. órai munka jegy (20%)

 • az órákra való rendszeres otthoni készülés: a feladott szép- és szakirodalmi szövegek elolvasása, feldolgozása
 • aktív órai munka: a közös órai feladatmegoldásokban, beszélgetésben és interpretációban való részvétel
 • szorgalmi feladat: egy min. 1 oldalnyi terjedelmű könyvajánló készítése egy szabadon választott szépirodalmi műről

2. szakkritika jegy (30%)

 • a félév elején kiválasztani egy irodalom- vagy kultúrtörténeti témát
 • a kiválasztott témához valamilyen szempontból kapcsolódó könyv-, film-, színház- vagy lemezkritika elkészítése (Figyelem! A kritikának és a szaktanulmánynak kapcsolódnia kell egymáshoz valamilyen szempontból!)
 • a szakkritika formai követelményei: 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, 2,5-es margókkal, 2-3 oldal terjedelemben
 • leadási határidő: 2021. március 07, éjfél

3. szaktanulmány jegy (50%)

 • a félév elején kiválasztani egy irodalom- vagy kultúrtörténeti témát
 • egy problémafelvető vagy elemző szaktanulmány (primer szövegeket és szakirodalmat használó, pontosan lábjegyzetelt munka) megírása a félév elején kiválasztott témából (Figyelem! A kritikának és a szaktanulmánynak kapcsolódnia kell egymáshoz valamilyen szempontból!)
 • a dolgozatban legalább 4-5 tanulmány alapos felhasználása, további 4-5 szöveg bizonyos elemeiben való lehivatkozása
 • a szemináriumi dolgozat formai követelményei: 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, 2,5-es margókkal, 6-8 oldal terjedelemben
 • a jegyzetelés az Irodalomtörténeti Közlemények 2018 előtti alapelveit kövesse
 • a szemináriumi dolgozat és a szakirodalmi hivatkozások elkészítésének módszertanát ld. az Irodalomtudományi proszeminárium kurzuson tanultaknál
 • leadási határidő: 2021. május 09, éjfél

 

Tematika

(szorgalmi időszak: 2021. február 08–május 14, konzultációs hét: 2021. április 6–április 9.)

1. Orientáció: a tematika áttekintése. A tudományos írásmű általános jellemzői és műfajai

2. Az irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagának átismétlése. A témaválasztás módszertana

3. Egyénenkénti 10–10 perces témabemutatás

4. Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő kritikákról. A két feladott szakkritika közös megbeszélése

5. Vita: az elkészült kritikák közös megbeszélése, értékelése

6. A feladott szaktanulmány közös megbeszélése. Az anyaggyűjtés és a bibliográfiakészítés módszertana

7. Jegyzetelés, vázlatkészítés és a megírás szempontjai

8. A választott témához kapcsolódó szakirodalmi összefoglalás (fejezet) közös megbeszélése

9. KONZULTÁCIÓS HÉT

10. 10–10 perces prezentációk a készülő dolgozat gondolatmenetéről, szerkezetéről, főbb tételeiről, szakirodalom-használatáról

11. Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő tanulmányról

12. Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő tanulmányról

13. A tanulmányok beküldése, a szorgalmi könyvajánlók bemutatása

14. Vita: az elkészült tanulmányok közös megbeszélése, értékelése

 

Irodalomlista

Frissítés dátuma: 2021.01.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.