Címlap

Modern magyar irodalom 4. – Baranyai Norbert

Kód BTMI604OMA
Tantárgycím Modern magyar irodalom 4.
Oktató Baranyai Norbert
Órarendi adatok Hétfő, 12.00-14.00, 343.
Csütörtök, 8.00-10.00, Fsz. 14/1.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szeminárium leírása: a szemináriumi alkalmakon a magyar későmodern és posztmodern irodalom fontosabb alkotóinak egy-egy művét vizsgáljuk meg részletesebben. A szövegelemzések nemcsak az egyes alkotások, hanem az adott életmű alaposabb megértését is célul tűzik ki.

A gyakorlati jegy feltétele: egy választott témakör feldolgozása egy 25 perces mikrotanítás keretei között, illetve a kiadott szövegek, a kötelező szakirodalom és az órán megbeszéltek ismerete, melyről zárthelyi dolgozatban kell számot adni.

 

Tematika és kötelező olvasmányok:

 

1. Pilinszky János: Apokrif

Kulcsár-Szabó Zoltán, Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegződése az Apokrifben = K-SZ. Z., Hagyomány és kontextus. Bp., 1998, 83-102.

 

2. Nemes Nagy Ágnes: Napforduló

Schein Gábor, Nemes Nagy Ágnes költészete, Bp., 1995.

 

3. Örkény István: Tóték (drámaváltozat)

Szirák Péter, Örkény István, Bp., 2008, 211-239.

 

4. Ottlik Géza: Iskola a határon

Szegedy-Maszák Mihály, Ottlik Géza, Pozsony, 1994.

 

5. Tandori Dezső költészete (Hommage; Koan I.; Koan III.; A damaszkuszi út; Horror; Az innenső és a túlsó part; Rimbaud mégegyszer átpörgeti ujjai közt az ábécét)

Kálmán C. György, A részek győzelme a józan egész fölött = A magyar irodalom történetei III., szerk. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András, Bp., 2007, 661-671.

 

6. Petri György lírája (Horgodra tűztél, Uram!; Egy versküldemény mellé; A delphoi jós hamis csődöt jelent; Álljon meg a menet!)

Keresztury Tibor, Petri György, Pozsony, 1998, 27-39.

 

7. Sütő András: Csillag a máglyán

Görömbei András, Sütő András, Debrecen, 2007, 152-171.

 

8. Mészöly Miklós: Saulus

Thomka Beáta, Mészöly Miklós, Pozsony, 1995.

 

9. Oravecz Imre: 1972. szeptember

Kulcsár-Szabó Zoltán, Oravecz Imre, Pozsony, 1996, 125-150.

 

10. (Esterházy Péter) Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Hódosy Annamária, Száll a hattyú...: Csokonai Lili és az intertextualitás, Tiszatáj 1993/10, 57-69.

 

11. Bodor Ádám: Sinistra körzet

Pozsvai Györgyi, Bodor Ádám, Pozsony, 1998, 130-192.

 

12. Zárthelyi dolgozat

Frissítés dátuma: 2021.01.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.