Címlap

Világirodalom: Az irodalom határterületei – Fodor Péter

Kód BTMI914OMA
Tantárgycím Világirodalom: Az irodalom határterületei
Kurzuscím Bevezetés a populáris kultúrába
Oktató Fodor Péter
Órarendi adatok Csütörtök, 12.00-14.00, XI.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus előadás

 

A kurzus célkitűzései:

A kurzus a szemeszter első felében betekintést nyújt a népszerű kultúra fogalmának szerteágazó értelmezési mezőjébe, igyekszik összehasonlító elemzés segítségével rávilágítani a kontextust jelentő egyéb kulturális rétegekhez viszonyított sajátszerűségeire, felidézi bírálóinak és védelmezőinek érvrendszerét. A populáris kultúra históriája elválaszthatatlan a tömegmédiumok fejlődéstörténetétől, ezért kitüntetett figyelmet kap az előadásokon annak a kérdéskörnek a tisztázása, milyen gazdasági és társadalmi összefüggések között köttetett meg a 19–20. században a kereskedelmi médiumok és a népszerű médiakultúra frigye. Az, hogy az újmédia térhódítása miképp alakította át a popkultúra fogalmát, s a web 2.0-ás médiakörnyezet milyen kihívások elé állítja a kultúripart, szintén megválaszolandó kérdésként vár ránk. A félév második felében a népszerű irodalom és kultúra néhány műfaján keresztül próbálunk olyan szempontokat kialakítani, amelyek által megközelíthetővé válhat a populáris kultúrának a posztmodern világbeli esztétikai és kulturális jelentősége.

 

Követelmények:

A félév írásbeli vizsgával zárul, mely az előadás anyagát és a kötelező olvasmányok ismeretét kéri számon.

 

Tematika:

1. A populáris kultúra fogalma

2. A kulturális mező átalakulása a népszerű kultúra megszületése idején

3. A filmgyártás mint a kulturális ipar modellje

4.  A népszerű kultúra bírálata

5. Vita a magyar ponyvairodalomról

6. A népszerű kultúra apológiája

7. A pragmatista esztétika alapjai

8. Népszerű kultúra, új befogadásmód, új esztétika

9. Popkultúra és az elektronikus médiumok

10. A popkultúra és a digitális médiumok

11. A kettős kódolású alkotás

 

Kötelező olvasmányok:

 

Ajánlott olvasmányok:

  • Richard Hoggart: Művelődés, gondolkodás, szokások. Az angol munkásosztály – belülről. Bp.: Gondolat, 1975.
  • Richard Shusterman: Pragmatista esztétika. Pozsony, Kalligram, 2003.
  • Tófalvy Tamás: Túl a szubkultúrán, és vissza. Populáris zenei színterek, műfajok és az internet,Miskolc, Műút, 2017.

Frissítés dátuma: 2021.02.02.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.