Címlap

Irodalomelmélet 1. – Bodrogi Ferenc Máté

Kód BTMI206OMA
Tantárgycím Irodalomelmélet 1.
Kurzuscím Prózaelmélet és szöveginterpretáció
Oktató Bodrogi Ferenc Máté
Órarendi adatok Hétfő, 10.00-12.00, 56.
Szerda, 10.00-12.00, 343.
Szerda, 14.00-16.00, Fsz. 1/2.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok  

 

Követelmény:

 • kb. 7 oldalas írásban benyújtott regényelemzés (1. rész: szakirodalmi összefoglaló, recepciótörténet; 2. rész: önálló narratológiai elemzés; 3. rész: szubjektív kritikai értékítélet)
 • zárthelyi dolgozat (teszt motívumfelismerési feladatokkal, fogalommeghatározásokkal, esszékérdéssel)

 

Tematika:

1. Műfaji, tipológiai alapok (vázlatos műfajelmélet, prózatörténet)

 

2. Valós, fiktív, imaginárius

 • Wolfgang Iser, A fiktív és az imaginárius, Bp., 2001, 9–43.
 • Szerb Antal: A Pendragon legenda

 

3. Narratopoétika 1.: az elbeszélés alapmódozatai

 • Dorrit Cohn: Áttetsző tudatok, in: Az irodalom elméletei II., szerk. Thomka Beáta, 81–138.
 • Móricz Zsigmond: Az isten háta mögött

 

4. Narratopoétika 2.: az író, a szerző és a narrátor megkülönböztetése

 • Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében, Bp., 2002, 5–39. 
 • Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (különösen: 1., 2. fejezetek)

 

5. A polifonikus történetmondó formaelv 

 • Bényei Péter, A szerelem élete (A Kemény-elbeszélések világképe és poétikája), in: Kemény Zsigmond, Kisregények és elbeszélések, s. a. r. Bényei Péter, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1997, 257–280.
 • Kemény Zsigmond: Két boldog

 

6. Metaforikusság, mitopoétika, filmnyelv

 • Kulcsár-Szabó Ernő: Metaforikusság és elbeszélés, in: Uő., Műalkotás – Szöveg – Hatás, Bp., 1987, 57–93.
 • Krúdy: Szindbád-novellák (részletek)
 • Huszárik Zoltán: Szindbád (részletek)
 • Csúri Károly: Az elbeszélés-világ konstrukciós alapelveiről (A néhai bárány), in: Szajbély (szerk.): Mesterek, tanítványok, Bp,, 1999, 541–554.
 • Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

 

7. A transztextualitás jelenségei

 • Umberto Eco, Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei, in: Uő., La Mancha és Bábel között. Irodalomról, Bp., 2004, 317–352.
 • Umberto Eco: A rózsa neve (különösen: Természetesen egy kézirat, Első nap, Harmadik nap. Kompletórium után) 

 

8. A (próza)szöveg hangoltsága, érzékisége

 • H. U. Gumbrecht: A jelenlét előállítása, Ráció, Bp., 2010, 77–97. 
 • Szemelvények

 

9. Az én-elbeszélések és az emlékezés-elbeszélések poétikája

 • Philippe Lejeune, Az önéletírói paktum, in: Uő., Önéletírás, élettörténet, napló, Bp., L’Harmattan, 2003, 17–47.
 • Kazinczy-önéletírások (részletek) 

 

10. A befogadói aktivitást kiaknázó novella

 • Kölcsey Ferenc: A’ vadászlak
 • Magyar irodalom, főszerk. Gintli Tibor, Bp., Akadémiai, 2011.

 

11. Zárthelyi

 

12. Szöveginterpretációs gyakorlat – Péterfy Gergely: Kitömött barbár

 

Frissítés dátuma: 2021.01.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.