Címlap

Interpretációelméletek – Szirák Péter

Kód BTMI256MA
Tantárgycím Interpretációelméletek
Kurzuscím Szövegolvasó szeminárium
Oktató Szirák Péter
Órarendi adatok Kedd, 08.00-09.30. 1/2.
Képzés MA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok anyagok

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szemeszter során megismerkedünk a kommunikatív és a kulturális emlékezet alapfogalmaival, valamint az emlékeznivaló archiválásának, tárolásának és közvetítésének történeti formációival. Áttekintjük a történetírás, a múzeum, az irodalom, a fénykép és a film közvetítőrendszereit, a médiatechnológiai változások kultúraformáló hatását, ezzel összefüggésben az ember önmagáról alkotott képének módosulásait, s a médiumok emberre visszaható, világalakító szerepét.

A kurzus írásbeli vizsgával végződik. A vizsga az előadás anyagát és a kötelező olvasmányokat kéri számon.

 

Témakörök:  

 1. Történelemelmélet: A történelmi tapasztalás szerkezete (Koselleck)
 2. Képelmélet I. („pictorial turn”; iconic turn”)
 3. Képelmélet II. (studium és punctum)
 4. Képelmélet III. (A „radikális képtudomány”)
 5. Közgyűjtemény – közemlékezet I.
 6. Közgyűjtemény – közemlékezet II.
 7. Közgyűjtemény – közemlékezet III. – Hallgatói prezentációk
 8. Közgyűjtemény – közemlékezet III. – Hallgatói prezentációk
 9. A múzeumi tér elvesztése?
 10. Esettanulmány: ’56 emlékezete az irodalomban és a filmművészetben; 1.: A propaganda
 11. Esettanulmány 2.: Déry Tibor: Szerelem, Két asszony, Philemon és Baucis, Számadás; Nádas Péter: Emlékiratok könyve; Párhuzamos történetek
 12. Esettanulmány 3.: Filmek a ’80-as évekből és a rendszerváltás után
 13. Esettanulmány 4.: Papp András-Térey János: Kazamaták

 

Kötelező irodalom:

 • Gyáni Gábor: Történelem: tény vagy fikció? in: uő: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág, Bp., 48-70.
 • Reinhart Koselleck: Az emlékezet diszkontinuitása. 2000, 1999/11, 3-8.
 • Gottfried Boehm: A nyelven túl? – Megjegyzések a képek logikájához, in: A kép a médiaművészet korában, szerk. Nagy Edina, L’Harmattan, Bp., 2006, 25-42.
 • György Péter: Az eltörölt hely: a múzeum, Magvető, Bp., 2003
 • Déry Tibor: Szerelem, Két asszony, Philemon és Baucis, Számadás
 • Nádas Péter: Emlékiratok könyve; Párhuzamos történetek
 

Frissítés dátuma: 2021.01.23.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.