Címlap

Modern magyar irodalom 2. – Szirák Péter

Kód BTMI232BA
Tantárgycím Modern magyar irodalom 2.
Oktató Szirák Péter
Órarendi adatok Kedd, 10.00-12.00, XI.
Képzés III. BA törzsképzés, Minor
Kreditpont 2
Kurzustípus előadás
Kapcsolódó anyagok anyagok

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A XX. század második felének társadalom- és eszmetörténeti áttekintése. Az irodalom intézményrendszerének átalakulásai (1945-1948-1953-1956-1990). A másodmodernség hazai irányzatai. Az újavantgárd és a posztmodern.

A kurzus írásbeli vizsgával végződik. A vizsga az előadás anyagát és a kötelező olvasmányokat kéri számon.

 

Tematika (akár olvasmánylistával):

1. Korszakolás és az irodalom intézményrendszere (1945-1990)

(Márkus Béla szerk.: Irodalom, politika, élet /1945-1979/, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997, I. kötet: 28-38. 93-120.)

 

2. Pilinszky János költészete

(Németh G. Béla: Az Apokalipszis közelében. Pilinszky János: Apokrif. In: Uő: Századutóról-századelőről, Magvető, Bp. 1985, 432-452.)

 

3. Ottlik Géza elbeszélő művészete

(Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza, Kalligram, Pozsony, 1994, 80-151.)

 

4. Örkény István drámaművészete

(Szirák Péter: Örkény István, Palatinus, Bp., 211-239.)

 

5. Mészöly Miklós elbeszélő művészete

(Thomka Beáta: A kívülvaló ember, in Szegedy-Maszák Mihály-Veres András szerk. A magyar irodalom történetei III. Gondolat Bp., 2007, 573-582.)

 

6. Tandori Dezső költészete

(Kálmán C. György: A részek győzelme a józan egész fölött, in Szegedy-Maszák Mihály-Veres András szerk. A magyar irodalom történetei III. Gondolat Bp., 2007, 661-671.)

 

7. Oravecz Imre költészete

(Kulcsár-Szabó Zoltán: Oravecz Imre, Kalligram, Pozsony, 1996)

 

8. Kertész Imre elbeszélő művészete

(Szegedy-Maszák Mihály: A kívülálló és az érintett: a megértés iróniája, in A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Akadémiai, Bp., 2003, 125-132.)

 

9. Nádas Péter elbeszélő művészete

(Balassa Péter: Nádas Péter, Kalligram, Pozsony, 1997)

 

10. Esterházy Péter írásművészete

(Kulcsár Szabó Ernő: Esterházy Péter, Kalligram, Pozsony, 1996, 45-95.)

 

Kötelező olvasmányok:

Pilinszky János versei

(Te győzz le, Halak a hálóban, Tilos csillagon, Gyász, Trapéz és korlát, Téli ég alatt, Késő kegyelem, Mert áztatok és fáztatok, Parafrázis, Kihűlt világ, Örökkön-örökké, Mire megjössz, Senkiföldjén 1-6., Harbach, 1944, Francia fogoly, Ravensbrücki passio, Egy KZ-láger falára, Harmadnapon, A szerelem sivataga, Apokrif, Négysoros, Introitusz, Nagyvárosi ikonok, A mélypont ünnepélye, Példabeszéd, Vesztőhely télen, Meghatározás, Tabernákulum, Költemény)

Ottlik Géza: Iskola a határon

Örkény István: Tóték (drámaváltozat)

Mészöly Miklós: Saulus

Tandori Dezső versei

(Egy part kövei-ciklus, Töredék Hamletnek, Macabre a mesterekért, Koan bel canto-ciklus, A damaszkuszi út, Horror, Vízjel W. S.-nak, A szonett, Hogy ki ne jöjjünk a gyakorlatból, A puszta létige szomorúsága, A lélek és a test, Kant-emlékzaj, Mottók egymás mellé, Egy Kosztolányi-vers, A sátán körbemutogatja Jézusnak a világot, Egy talált tárgy megtisztítása)

Oravecz Imre versei

(A chicagói magasvasút montrose-i állomásának rövid leírása, Egy földterület növénytakarójának változása, 1972. szeptember, Halászóember)

Kertész Imre: Sorstalanság

Nádas Péter: Egy családregény vége

Esterházy Péter: Termelési regény

Frissítés dátuma: 2021.01.23.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.