Címlap

Régi magyarországi irodalom 1. – Fazakas Gergely Tamás – Száraz Orsolya

Kód BTMI211BA
Tantárgycím Régi magyarországi irodalom 1.
Kurzuscím Régi magyarországi irodalom 1.
Oktató Fazakas Gergely Tamás – Száraz Orsolya
Órarendi adatok Csütörtök, 10.00–12.00, XI.
Képzés BA
Kreditpont 2
Kurzustípus előadás
Kapcsolódó anyagok  

 

A kurzus követelménye:

1) Beugró írásbeli teszt: a kiadott listán („TopografiaRegiMagyEloadas” elnevezésű Word-dokumentum) szereplő települések elhelyezése vaktérképen. A beugróra a félév végén kerül sor. Formájáról a járványhelyzet függvényében döntünk. Erről a későbbiekben tájékoztatást adunk. 

2) Szóbeli vizsga: A vizsgán a hallgató a kihúzott tételhez kapcsolódó előadásanyagról, a kötelező olvasmányként kijelölt szakirodalmi és irodalmi művek ismeretéről ad számot.

 

Tematika

A félév során használt, valamint a vizsgához kötelező és ajánlott szövegkiadások, tankönyvek, lexikonok

 

2021. február 11.

1. tétel

Rimay János és a Balassi-hagyomány (Fazakas Gergely Tamás)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)
 • Ács Pál „Rimay János” szócikk, MAMŰL

Szövegek:

 

2021. február 18.

2. tétel

A zsoltárköltészeti hagyomány a magyar és az európai irodalomban – Szenci Molnár Albert (Fazakas Gergely Tamás)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)
 • Madas Edit – Vadai István „zsoltár” szócikk, MAMŰL

Szövegek:

 

2021. február 25.

3. tétel

A manierizmus kérdései az irodalomban és a művészettörténetben (Száraz Orsolya)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)
 • MAMŰL szócikkek: „manierizmus a képzőművészetben” (Kelényi György), „manierizmus az irodalomban” (Ács Pál), „Rimay János” (Ács Pál), „Lipsius hatása” (Ács Pál)

Szövegek:

 

2021. március 4.

4. tétel

A barokk katolikus prédikációirodalom homiletikai, retorikai sajátosságai – Pázmány Péter; Imádság- és meditációirodalom (Száraz Orsolya)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)
 • Bitskey István, A Tridentinum és a prédikációk = B. I., Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter műveiben, Bp., Universitas, 2015, 105–116.
 • MAMŰL szócikkek: „rekatolizáció” (Molnár Antal), „Pázmány Péter” (Hargittay Emil)

Szövegek:

 

2021. március 11.

5. tétel

A 17. század protestáns irodalmának retorikai kérdései, kultúraértelmezése és közösségszemlélete – Medgyesi Pál, Apácai Csere János (Fazakas Gergely Tamás)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)
 • Lux Etelka–Szögi László „Apácai Csere János” szócikk, MAMŰL
 • Bartók István, Pázmány prédikációi és a katolikus–protestáns retorika = Pázmány Péter és kora, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001, 322–332.

Szövegek:

 • Medgyesi Pál, Halotti beszéd Rákóczi Zsigmond felett = Régi magyar prédikációk, 16–18. század: Egyetemi szöveggyűjtemény, összeáll. Szelestei Nagy László, Bp., Szent István Társulat, 2005, 269–277.

 

2021. március 18.

6. tétel

A barokk költészet sajátosságai – Nyéki Vörös Mátyás (Száraz Orsolya)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)
 • Laczházi Gyula, Vanitas és memento mori, 1623: Megjelenik Nyéki Vörös Mátyás Dialogusa = A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I, A kezdetektől 1800-ig, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat, 2007, 410–421.

Szövegek:

 

2021. március 25.

7. tétel

Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenaia – a kötet kompozíciós kérdései (Száraz Orsolya)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)
 • Laczházi Gyula, Zrínyi Miklós költészete: a Syrena-kötet és a Szigeti veszedelem, Bp., Napkút, 2018, 9–56, 83–101.

Szöveg:

 

2021. április 1.

8. tétel

A barokk jellemzői és a verses epika hagyományai Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művében (Száraz Orsolya)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)
 • Laczházi Gyula, Zrínyi Miklós költészete: a Syrena-kötet és a Szigeti veszedelem, Bp., Napkút, 2018, 57–88.

Szöveg:

 • Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem
 • (Figyelmükbe ajánljuk ezt a kiadást is: Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem, s. a. r., szerk., jegyz. Király Erzsébet, Bp., Ikon, 1993. Ennek a kiadásnak a jegyzetei ugyanis megkönnyítik a szöveg megértését.)

 

2021. április 8. konzultációs hét

 

2021. április 15.

9. tétel

Retorika és nemzettudat – Zrínyi Miklós prózája (Száraz Orsolya)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)
 • Bene Sándor, A Zrínyi-próza = Zrínyi-album, szerk. Hausner Gábor, Bp., Hadtörténeti Múzeum – Zrínyi Katonai Kiadó, 2016, 250–270.
 • Laczházi Gyula, Zrínyi Miklós költészete: a Syrena-kötet és a Szigeti veszedelem, Bp., Napkút, 2018, 101–106.

Szövegek:

 

2021. április 22.

10. tétel

Poétikai-retorikai program és a barokk udvari esztétika Gyöngyösi István költészetében (Fazakas Gergely Tamás)

Szakirodalom:

Szövegek:

 

2021. április 29.

11. tétel

Énelbeszélés, önéletírás, emlékirat-irodalom a 17–18. században (Fazakas Gergely Tamás)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)

Szöveg:

 

2021. május 6.

12. tétel

A Rákóczi-emigráció irodalma: janzenizmus és fejedelmi reprezentáció; Mikes Kelemen leveleskönyve (Fazakas Gergely Tamás)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)
 • Tóth-Barbalics László, Cum Deo = A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007, 568–578.
 • Cinzia Franchi, Európai utas, Erdély szerelmese = A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007, 579–588.

Szövegek:

 

2021. május 13.

13. tétel

Faludi Ferenc költészete és szépprózája – a rokokó irodalom jellemzői (Száraz Orsolya)

Szakirodalom:

 • Az órai előadás anyaga (diasor)

Szövegek:

 

Frissítés dátuma: 2021.01.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.