Címlap

Magyar szak, BA- és MA-képzés - Az órafelvétel rendje, tudnivalók

Az órafelvétel rendje, 2020-2021-es tanév, őszi félév

BA- és MA-képzés

 

Az órarendet és a képzéssel kapcsolatos információkat megtalálják a honlapunkon: http://irodalom.unideb.hu

Figyeljék a kari honlap új információit is: www.btk.unideb.hu

A tanév időbeosztása: https://btk.unideb.hu/node/632

Regisztrációs hét: 2020. augusztus 31 – szeptember 4.
Szorgalmi időszak kezdete: 2020. szeptember 7.

Ha a tárgyfelvétellel kapcsolatban bármilyen kérdésük, kérésük adódik, keressék Bódi Katalin intézetigazgató-helyettest és oktatásfelelőst, Szűcs Imre oktatásszervezőt vagy az érintett oktatókat fogadóórájukban.
Amennyiben e-mailt küldenek, minden esetben tüntessék fel levelükben neptun-kódjukat.
A tantárgyfelvétel előtt mindenki tájékozódjon az aktuális kurzusok tematikájáról, a felvett kurzusok tematikáját töltse le magának minden hallgató a tanítás megkezdése előtt.
Létszámbővítés a szemináriumokon és a speckollokon csak az adott tárgy oktatójának engedélyével lehetséges. Az oktatók azonban nem tudnak a neptunban létszámbővítést végezni, ezt minden esetben Szűcs Imre végzi el adott oktató kérésére.

 

Az Irodalomtudományi Intézet oktatásfelelősi feladatait Dr. Bódi Katalin intézetigazgató-
helyettes végzi.
Elérhetőségei: 331/2. iroda
06 52 512-900/22291-es mellék
e-mail:

Az oktatásszervezői feladatokat és a Neptun-ügyintézést Szűcs Imre látja el, aki a Magyar Nyelvtudományi Intézet oktatásszervezője is egyúttal.
Elérhetőségei: 337. iroda
06 52 512-900/22193-es mellék
e-mail:

Elektronikus tantárgyfelvétel a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben:

2020. augusztus 31-én (hétfőn) 8.00-tól

 

Az alábbiakban az egyes évfolyamok hallgatói számára kötelező és választható tárgyakat soroljuk fel.

 

BA-képzés
BA I. évfolyam – Törzsképzés

 

A törzsképzésben minden magyar alapszakos hallgató számára most kötelező:
- BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba – alapképzés, kötelező – 2 kredit, 2 ea,
kollokvium
- BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium – alapképzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem,
gyj.

- BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet – magyar alapszakon törzsképzés,
kötelező, 2 kredit, 2 ea, kollokvium
- BTMI247BA Világirodalom 1. (Olvasószeminárium) – törzsképzés, kötelező 2 kredit, 2 szem,
gyj.
- BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1. – Az antikvitás irodalma, 2 kredit, 2 ea,
kollokvium
A Műveltségi és poétikai modul 1–3. tárgyait az alapszakos kötelezően választható 10 kredit irodalomtudományi tárgyaként kell felvenni. Az alapszakos kötelezően választható 10 kreditet nyelvészetből és irodalomtudományból kell teljesíteniük: 6 irodalomtudomány + 4 nyelvészet vagy 4 irodalomtudomány + 6 nyelvészet megoszlásban, a 6. félév végéig.
A Műveltségi és poétikai modul 1–3. tárgyait az őszi félévben hirdetjük meg. A Műveltségi és poétikai modul 1. előfeltétele a 2–3. felvételének, vagyis kötelező elvégezni az irodalomtudományi tárgyak közül! A Műveltségi és poétikai modul 1.-et lehetőleg az I. évesek, a 2.-t a II. évesek, a 3.-t a III. évesek vegyék fel!
(Az alapszakos kötelezően választható 10 kredites modul nem esik egybe a 180 kredithez megszerzendő 10 kreditnyi értelmiségi modullal vagy intézményi tárgyakkal. Ugyancsak nem azonos a szabadon választható tárgyakkal /speciálkollégiumok/, melyekből 18 kreditet kell megszerezniük.)

 

A kötelező kurzusokon felül az első évfolyamosok is választhatnak a szabadon választható speciálkollégiumok közül. Felsorolásukat lásd a II. évfolyamnál!
 

BA II. évfolyam – Törzsképzés

A törzsképzésben minden magyar alapszakos hallgató számára most kötelező:
- BTMI221BA Klasszikus magyar irodalom 1. törzsképzés, kötelező előadás, 2 kredit, 2 ea,
kollokvium
- BTMI252BA Irodalomelmélet 2. (Verstan, líraolvasás) – a törzsképzésben kötelező – 2 kredit,
2 szem, gyj, feltétel: BTAT102BA
A törzsképzésben a magyar alapszakos hallgatók kötelezően választhatják:
BTMI225aBA Klasszikus magyar irodalom 5. – a törzsképzésben kötelezően választható, 2 kredit, 2
szem, gyj, – feltétel.
(A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy aki most nem veszi fel a szemináriumot, annak a tavaszi félévben a BTMI226aBA Klasszikus magyar irodalom 6. szemináriumot kell majd felvennie a törzsképzésben.)
DE: A tavaszi félévben a Klasszikus magyar irodalom 6. nem kerül meghirdetésre. Amennyiben valaki nem tudja órarendi ütközés miatt felvenni most az 5. számú kurzust, az OMA-képzésben hirdetünk meg számára teljesíthető kurzust tavasszal.
BTMI243BA Világirodalom 3. – a törzsképzésben kötelezően választható, 2 kredit, 2 szem, gyj.
(A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy a világirodalmi ismeretkörből a törzsképzés során meg kell szerezni 6 kreditet; ebből 4 kreditet az I–II. félévben már megszereztek [Világirodalom 1., illetve Világirodalom 2.], ehhez kell még 2 kreditet szerezniük a Világirodalom 3., 4., 5. és 6. közül. Az őszi félévben a Világirodalom 3. és 5. kerül meghirdetésre, a tavaszi félévben pedig a Világirodalom 4. vagy 6. vehető fel.)
BTMI202BA Műveltségi és poétikai modul 2. (Ember és természet a XVII-XVIII. században):
a 10 kredites kötelezően választható képzés keretében a 3. félévben veendő fel, 2 kredit, szem., gyj.
A Műveltségi és poétikai modul 1–3. tárgyait az alapszakos kötelezően választható 10 kredit irodalomtudományi tárgyaként kell felvenni. Az alapszakos kötelezően választható 10 kreditet nyelvészetből és irodalomtudományból kell teljesíteniük: 6 irodalomtudomány + 4 nyelvészet vagy 4 irodalomtudomány +
6 nyelvészet megoszlásban, a 6. félév végéig.

A Műveltségi és poétikai modul 1–3. tárgyait az őszi félévben hirdetjük meg. A Műveltségi és poétikai modul 1. előfeltétele a 2–3. felvételének, vagyis kötelező elvégezni az irodalomtudományi tárgyak közül! A Műveltségi és poétikai modul 1.-et lehetőleg az I. évesek, a 2.-t a II. évesek, a 3.-t a III. évesek vegyék fel! (NB! Az alapszakos kötelezően választható 10 kredites modul nem esik egybe a 180 kredithez megszerzendő 10 értelmiségi vagy pedagógiai-pszichológiai modul tárgyaiért szerezhető kreditekkel. Ugyancsak nem azonos a szabadon választható tárgyakkal (speciálkollégiumok), melyekből 18 kreditet kell megszerezniük.)

Szabadon választható tanegységek a BA szintű képzésben (speciálkollégiumok):
 

Válasszanak az alábbi speciálkollégiumok közül, melyekből a 6. félév végére 18 kreditet kell teljesíteni. Valamennyi speciálkollégium 3 kredit értékű, 2ea, koll. vagy 2szem., gyj. Vagyis a harmadik év végére összesen 6-ot szükséges teljesíteni a félévente változó kínálatból.
A Világirodalom 1– 6. , a Műveltségi és poétikai modul 1–3., a Klasszikus magyar irodalom 5–6., a
Modern magyar irodalom 5–6. tantárgycsoportokból az előírtakon felül végzett kurzusokat is elszámoljuk szabadon választhatóként, egyenként 2 kredittel.
BTMI 300-as speciálkollégiumok, 3 kredit, 2ea, koll. vagy 2szem, gyj. –
Ebben a félévben:
BTMI31293BA Fazakas Gergely: Olvasáselméletek 1., 2 szem., gyj.
BTMI…BA Fodor Péter: Sport, test, medialitás, 2 ea., koll.
BTMI…BA Posta Anna: Olvasmányok az antikvitás irodalmából (csak 2. és 3. éveseknek!), 2 szem,
gyj.

 

Magyar nyelv és irodalom specializáció

(nem indul)
Magyar minor
(alapszakjukon II. évfolyam)

 

- BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba – alapképzés, kötelező – 2 kredit, 2 ea,
kollokvium
- BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium – alapképzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem,
gyj, – feltétel
- BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás – magyar alapszakon törzsképzés,
kötelező – 2 kredit, 2 ea, kollokvium, – feltétel
- BTMI247BA Világirodalom 1. – törzsképzés, kötelező 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel

 

BA III. évfolyam – Törzsképzés

 

A törzsképzésben minden magyar alapszakos hallgató számára most kötelező:
 

- BTMI231BA Modern magyar irodalom 1. – törzsképzés, kötelező előadás – 2 kredit, 2 ea,
koll, – feltétel
- BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. – 0 kredit, konzultáció, aláírás. Az elmúlt félévben
választott oktatónál kell felvenni. Jelezze az oktatásfelelősnek, ha nincs a választott oktató
nevével kurzus meghirdetve.

A törzsképzésben a magyar alapszakos hallgatók kötelezően választhatják:
 

BTMI235aBA Modern magyar irodalom 5. – a törzsképzésben kötelezően választható – 2 kredit, 2
szem, gyj, – feltétel (A törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem irodalomtudományi
specializációsok. A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy aki ezt a tárgyat nem veszi fel az
őszi félévben, annak a törzsképzésben a tavaszi félévben felvennie a BTMI236aBA Modern magyar irodalom 6.
szemináriumot.)
DE: A tavaszi félévben a Modern magyar irodalom 6. nem kerül meghirdetésre. Amennyiben valaki
nem tudja órarendi ütközés miatt most felvenni az 5. számú kurzust, az OMA-képzésben hirdetünk
meg számára teljesíthető kurzust tavasszal.
BTMI245aBA Világirodalom 5. (Az emberkép változásai) – nem kerül meghirdetésre. Amennyiben
valamelyik hallgatónak szüksége van a kurzusra a kreditek teljesítéséért, a Világirodalom 3. kurzust
ajánljuk – jelezze az oktatásfelelősnek.
(A törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem irodalomtudományi specializációsok. A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy a világirodalmi ismeretkörből a törzsképzés során meg kell szerezni 6 kreditet; ebből 4 kreditet az I–II. félévben már megszereztek [Műfaji rendszerek, Összehasonlító stílustörténet], ehhez kell még 2 kreditet szerezniük a Világirodalom 3., 4., 5. és 6.
közül. Az őszi félévben a Világirodalom 3. és 5. került meghirdetésre, a tavaszi félévben pedig a Világirodalom
4. vagy 6. vehető fel.)
BTMI203BA Műveltségi és poétikai modul 3. (Emlékezethelyek) – a 10 kredites szabadon választható képzés keretében az 5. félévben vehető fel – 2 kredit, szem., gyj.
(Tudnivalóit lásd a II. éveseknél!)

Szabadon választható tanegységek a BA szintű képzésben:
Tudnivalóit és felsorolását ld. a II. év törzsképzésénél!

 

Magyar nyelv és irodalom specializáció

(nem indul)
Magyar minor
(alapszakjukon III. évfolyam)

 

Kötelező kurzusok ebben a félévben:
- BTMI221BA Klasszikus magyar irodalom 1. – törzsképzés, kötelező előadás – 2 kredit, 2 ea,
koll.
- BTMI231BA Modern magyar irodalom 1. – törzsképzés, kötelező előadás – 2 kredit, 2 ea,
koll.
- BTMI252BA Irodalomelmélet 2. (Verstan, líraolvasás) – törzsképzés, kötelező szeminárium,
2 kredit, 2 szem., gyj., feltétel: BTAT102BA

 

Diszciplináris MA képzés
MA I. évfolyam

 

Ebben a tanévben nem indul.

 

MA II. évfolyam
Irodalomtudomány szakirány

 

Az Irodalomtudomány szakirány hallgatóinak valamennyi meghirdetett tárgyat teljesítenie kell, beleértve a szabadon választható előadást is!
- Elmaradt elsőéves kurzus, amelyet most, az őszi félévben kell teljesíteni:
BTMI202MA Régi és új retorika, 2 szem, gyj., 3 kredit

- BTMI250MA Kritikatörténet I, 2 ea., koll., 5 kredit
- BTMI252MA Az irodalom medialitása. Vizuális kultúra (Film és irodalom) 2 ea. +
konzultáció, koll., 5 kredit
- BTMI255MA Interpretációelméletek (Testábrázolások), 2 ea. + konzultáció, koll., 5 kredit
- BTMI254MA Szövegolvasó szeminárium (Interpretációelméletek), 2 konzultáció, gyj., 3
kredit
- BTMI253MA A kortárs világirodalom poétikai és retorikai olvasata , 2 ea., koll, 5 kredit – a
második félévről előrehozva!
- BTMI403MA Szakdolgozati konzultáció 1., konzultáció, gyj., 1 kredit
A tavalyi tanévben már elvégezték:
- BTMI258MA Irodalom és társművészetek I. (Képelméletek), 2 ea., koll., 5 kredit
- BTMI260MA A bibliai hermeneutika története, Szabadon választható előadás + konzultáció,
koll., 5 kredit – a következő félévben kerül meghirdetésre.

 

Kreditemelés céljából felvehető szabadon választható tárgy:

 

Jelezzék az oktatásfelelősnek, ha kredithiányuk van, ebben az esetben az OMA-képzés tárgyaiból
választhatnak.

 

Eredményes félévet kívánunk!

Dr. Bódi Katalin
intézetigazgató-helyettes, oktatásfelelős
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Kelt: Debrecen, 2020. augusztus 24.

Frissítés dátuma: 2020.08.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.