Címlap

Osztatlan tanári képzés - Órafelvétel rendje, tudnivalók

Az órafelvétel rendje, 2020-2021-es tanév, őszi félév

Magyar szak, irodalomtudományi tárgyak az osztatlan tanári képzés

magyar szakos hallgatóinak

 

Az órarendet és a képzéssel kapcsolatos információkat megtalálják a honlapunkon
http://irodalom.unideb.hu

Figyeljék a kari honlap új információit is: www.btk.unideb.hu
 

A tanév időbeosztása: https://btk.unideb.hu/node/632
 

Regisztrációs hét: 2020. augusztus 31 – szeptember 4.
Szorgalmi időszak kezdete: 2020. szeptember 7.

Ha a tárgyfelvétellel kapcsolatban bármilyen kérdésük, kérésük adódik, keressék Bódi Katalin intézetigazgató-helyettest és oktatásfelelőst, Szűcs Imre oktatásszervezőt vagy az érintett oktatókat fogadóórájukban.
Amennyiben e-mailt küldenek, minden esetben tüntessék fel levelükben neptun-kódjukat.
Létszámbővítés a szemináriumokon és a speckollokon csak az adott tárgy oktatójának engedélyével lehetséges. Az oktatók azonban nem tudnak a neptunban létszámbővítést végezni, ezt minden esetben Szűcs Imre végzi el adott oktató kérésére.
A tantárgyfelvétel előtt mindenki tájékozódjon az aktuális kurzusok tematikájáról, a felvett kurzusok tematikáját töltse le magának minden hallgató a tanítás megkezdése előtt.

 

Az Irodalomtudományi Intézet oktatásfelelősi feladatait Dr. Bódi Katalin intézetigazgató-helyettes végzi.
Elérhetőségei: 331/2. iroda
06 52 512-900/22291-es mellék
e-mail:

Az oktatásszervezői feladatokat és a Neptun-ügyintézést Szűcs Imre látja el, aki a Magyar Nyelvtudományi Intézet oktatásszervezője is egyúttal.
Elérhetőségei: 337. iroda
06 52 512-900/22193-es mellék
e-mail:

Elektronikus tantárgyfelvétel a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben:

2020. augusztus 31-én (hétfőn) 8.00-tól

Ebben a félévben az osztatlan tanári képzésben részt vevő hallgató számára kötelező:

I. évfolyam

- BTMI104OMA Bevezetés az irodalomtudományba – kötelező – 2 kredit, 2 ea, kollokvium, – feltétel
- BTMI106OMA Irodalomtudományi proszeminárium – kötelező – 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel
- BTMI105OMA Régi magyarországi művelődéstörténet – kötelező – 2 kredit, 2 ea, kollokvium, –
feltétel
- BTMI108OMA Világirodalom 1. (Az antikvitás irodalma) – kötelező – 2 kredit, 2 ea, koll., – feltétel

II. évfolyam

- BTMI304OMA Klasszikus magyar irodalom 1. előadás – kötelező – 2 kredit, 2ea, koll., feltétel:

BTMI104OMA
- BTMI305OMA Klasszikus magyar irodalom 2. szeminárium – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.,
feltétel: BTMI104OMA
- BTMI306OMA Irodalomelmélet 2. (Verstan, líraolvasás) szeminárium – kötelező – 2 kredit, 2 szem.,
gyj., feltétel: BTMI104OMA

III. évfolyam

- BTMI503OMA Modern magyar irodalom 1. előadás – kötelező – 2 kredit, 2 ea., koll., feltétel:
BTMI104OMA
- BTMI504OMA Modern magyar irodalom 2. szeminárium – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj., feltétel:
BTMI104OMA
- BTMI405OMA Világirodalom 3. szeminárium – kötelező – 2 kredit – 2 szem., gyj., feltétel:
BTMI104OMA

IV. évfolyam

4+1 és 5+1 képzésben egyaránt:
- BTMI708OMA Műelemző gyakorlat 1. (Mikrotanítás) – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.
- BTMI803OMA Az irodalom medialitása (vizuális kultúra) – kötelező – 2 kredit, 2 ea., koll.
csak az 5+1 képzésben:
- BTMI706OMA Korstílusok előadás – kötelező – 2 kredit, 2 ea., koll.
A 4+1-es képzést választók számára a 7. félévben irodalomból VAGY nyelvészetből VAGY a másik szakjukon szakdolgozati előkészítő szemináriumot kell teljesíteni. Amennyiben a hallgató irodalomból választja a szakdolgozat témáját, az alábbi konzultációt kell teljesítenie ebben a félévben a választott oktatónál:
- BTMI906OMA Szakdolgozati konzultáció 1.
A szakdolgozati témák a honlapon érhetők el: https://irodalom.unideb.hu/hu/szakdolgozati-temak

V. évfolyam

- BTMI904OMA Kortárs világirodalom – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj. Ebben a félévben
előadássorozat formájában.
- BTMI905OMA Műelemző gyakorlat 2. – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.
Az 5+1-es képzést választók számára a 9. félévben irodalomból VAGY nyelvészetből VAGY a másik szakjukon szakdolgozati előkészítő szemináriumot kell teljesíteni. Amennyiben a hallgató irodalomból választja a szakdolgozat témáját, az alábbi konzultációt kell teljesítenie ebben a félévben a választott oktatónál:
- BTMI906OMA Szakdolgozati konzultáció 1.
A szakdolgozati témák a honlapon érhetők el: https://irodalom.unideb.hu/hu/szakdolgozati-temak

Az alábbi 2 kredites kurzusokat a zárószigorlat előtt teljesítendő 10 kredites kötelezően választható irodalomtudományi tantárgycsoportba lehet elszámolni, de a 12 kredites szabadon választható kurzusok közé is beszámíthatók:

BTMI923OMA Szirák Péter: Emlékezethelyek (Baranyai Norbert, Bódi Katalin, Debreczeni Attila, Száraz
Orsolya, Szirák Péter, S. Varga Pál előadássorozata)
BTMI925OMA Bényei Péter – Debreczeni Attila: Kritikatörténet a 19. században, szeminárium
BTMI903OMA Fazakas Gergely Tamás: Olvasáselméletek 1. szeminárium
BTMI924OMA Bódi Katalin: Testábrázolások az újkori képzőművészetben előadás
BTMI725BA Bódi Katalin: Ember és természet a 18. századi irodalomban szeminárium
BTMI…OMA Fodor Péter: Sport, test, medialitás előadás
BTMI…OMA Posta Anna: Olvasmányok az antikvitás irodalmából szeminárium

Eredményes félévet kívánunk!

Dr. Bódi Katalin
oktatásfelelős, intézetigazgató-helyettes
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Kelt: Debrecen, 2020. augusztus 24.

Frissítés dátuma: 2020.08.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.