Címlap

Felvételi - Mesterszak (MA)

Diszciplináris magyar szakos MA felvételi eljárásrendje

I. Felvételi pontszámok megoszlása

Összpontszám: 100 pont

 • 15 pont: a diploma minősítése alapján
 • 75 pont: szóbeli felvételi vizsga
 • 10 pont: többletpontok (2. vagy 3. nyelvvizsga, kiemelkedő tudományos tevékenység)

II. Szóbeli felvételi vizsga (75 pont)

1. A felvételi vizsga két szóbeli elbeszélgetésből áll: a vizsgázó magyar irodalom és nyelvészet témakörben is felel.

A felvételi vizsgán a következő kompetenciák alapján történik a pontozás:  

 • szakmai jártasság; előadásmód, tudományos szaknyelv használata; szakmai orientáció-motiváció felvázolása; dialóguskészség

2. A felvételi folyamata és pontozása

a, a felvételiző záródolgozati témájának átfogó bemutatása: irodalom vagy nyelvészet tárgykörből (45 pont)

 • a felvételiző 8 perces előadás formájában felvázolja a szakdolgozati témájának koncepcióját, az értekezés szakirodalmi, elméleti hátterét, valamint a dolgozat legfontosabb téziseit, eredményeit. Az előadás térjen ki a felvételiző tudományos-szakmai érdeklődésének, motivációjának a bemutatására is.
 •  az előadást a felvételiztető tanárral folytatott beszélgetés követi

a pontozás megoszlása:

 • szakmai jártasság, a dolgozat tudományos színvonala, eredményei: 15 pont
 • előadásmód, tudományos szaknyelv használata: 10 pont
 • szakmai orientáció, motiváció: 10 pont
 • dialóguskészség: 10 pont

b, a másik szakirányban egy szabadon választott témakör átfogó bemutatása (30 pont)

 • a felvételiző 5 perces előadás formájában bemutatja a választott témakör tudományos hátterét, szakirodalmának legfontosabb irányait
 • az előadást a felvételiztető tanárral folytatott beszélgetés követi

a pontozás megoszlása:

 •  témaválasztás, a választott témakör tudományos hátterének ismerete: 10 pont
 • előadásmód, tudományos szaknyelv használata: 10 pont
 • dialóguskészség: 10 pont

III. Átfogó témakörök

A felvételező a kijelölt átfogó témakörökön belül választ magának valamilyen konkrét, jól megragadható témát: tanulmányozza és feldolgozza a téma legfontosabb szakirodalmi műveit (szépirodalmi vonatkozásait). A felvételin a témaválasztás és a kidolgozás is a pontozás része.

Irodalomtudományos témakörök:

1. Irodalomtörténet

régi magyar irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, kortárs irodalom, világirodalom

 • a felvételiző bemutathat a választott korszakon belül pályaképeket, egy műfaj alakulástörténetét, a korszak irodalomtörténeti kérdéseit stb.

2. Irodalomelmélet

irodalomelméleti irányzatok, prózaelmélet, líraelmélet, drámaelmélet, olvasáselmélet

 • a felvételiző konkrét irodalomelméleti irányzat bemutatására, vagy egy olvasás- próza-, dráma-, vagy líraelméleti jelenség ismertetésére vállalkozhat, szépirodalmi utalásokkal 

Nyelvtudományos témakörök: 

 1. A magyar nyelv történetének forrásai és korszakolása
 2. A magyar névszók és igék rendszerének és történetének alaktani problémái
 3. A mai magyar nyelv hangrendszere
 4. Szociolingvisztikai alapismeretek

 

Frissítés dátuma: 2020.04.08.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.