Címlap

Klasszikus magyar irodalom 4. - S. Varga Pál

Kód BTMI404OMA
Tantárgycím Klasszikus magyar irodalom 4.
Oktató Varga Pál
Órarendi adatok Szerda, 14.00–16.00, 343.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus a Klasszikus magyar irodalom 3. című előadás tematikáját kiegészítve a romantika stiláris rendszerének átalakulását (későromantika, realizmus, tárgyiasság, utóromantika) követi, lírai és kisepikai szövegek szoros olvasásával. A szeminárium a műfaji interferenciákat, transzformációkat figyelembe véve a művek komplex irodalmi-kulturális jelentésképzési mechanizmusát vizsgálja, hatástörténeti kitekintéssel.

A kurzus formailag szeminárium, a 2 kredit teljesítésének feltétele az elemzésre kerülő szövegek alapos ismerete, egy vitaindító és egy házi dolgozat (mintegy 20 ezer karakterben) elkészítése, illetve egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása a megadott szakirodalmi anyagból.

 

Tematika:

1. Petőfi Sándor: Az ítélet – Szörnyű idő

2. Petőfi Sándor: Az alföld – Vajda János: A vaáli erdőben

3. Petőfi Sándor: Homér és Osszián – Arany János: Ősszel

4. Arany János: A lepke – A tölgyek alatt

5. Arany János: A hamis tanú – Vörös Rébék

6. Jókai Mór: Az ércleány , A tarcali kápolna

7. Kemény Zsigmond: Két boldog

8. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány – A gózoni Szűz Mária

9. Petelei István: Őszi éjszaka – Parasztszégyen

10. Gozsdu Elek:  Nirvána – Spleen

11. Bródy Sándor: A mosóné leányai – Kaál Samu

12. Csáth Géza: Fekete csönd – A béka

 

Kötelező olvasmányok:

 • Margócsy István: Petőfi szerepdilemmái, in: M. I.: Petőfi Sándor, Bp., Korona, 1999, 75–134.
 • Imre László: Arany János balladái, Bp., 1988; Szombathely, 20062.
 • Barta János: Az Őszikék titka, in: B. J.: A pálya végén, Bp., 1987, 122–143.
 • Fábri Anna: Élmény, emlékezet, értelmezés, Jókai-művek a forradalomról és a szabadságharcról, Kortárs 1998/8., 24–33.
 • Dobos István: Alaktan és értelmezéstörténet (Novellatí­pusok a századforduló ma­gyar irodalmában), Debrecen 1995, 7–96., 56–68., 167–188.

 

Ajánlott olvasmányok:

 • Veres András: Petőfi: Az ítélet, in: Pándi Pál (szerk.): Petőfi állomásai, Bp. 1973, 412–444.;
 • Szörényi László: Apokalipszis helyett kataklizma, in: Sz. L.: „Multaddal valamit kezdeni”, Bp., 1989, 94–118.
 • Szörényi László: Epika és líra Arany életművében, in Sz. L.: „Multaddal valamit    kezdeni”, Bp., 1989, 187–207.ű
 • Hász-Fehér Katalin: A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáiban, Tiszatáj, 1996/10., Diákmelléklet
 • Bényei Péter: „egy eltemetett világ halott dicsősége” A kollektív trauma és a gyászmunka nyomai Jókai Mór novellaciklusában. Studia litteraria  50 (2011. )/3-4., 78–110.
 • Eisemann György: Mikszáth Kálmán, Bp., Korona, 1998, 11–34.
 • Györke Ildikó: A balladaszerű novella megjelenése Petelei Istvánnál, It 1992/1., 27–39.

Frissítés dátuma: 2021.02.01.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.