Címlap

Klasszikus magyar irodalom 4. – Bényei Péter

Kód BTMI404OMA
Tantárgycím Klasszikus magyar irodalom 4.
Kurzuscím Antropológiai alakzatok a 19. század második felének lírájában és kisprózájában
Oktató Bényei Péter
Órarendi adatok Szerda, 12.00–13.40, Fsz. 1/2.
Csütörtök, 12.00–13.40, Fsz. 1/2.
Képzés II. OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium

 

Tematika

 

1. Antropológia és irodalom – bevezető előadás

 

2. Szerep és identitás

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…; Itt van az ősz, itt van ujra (Szeretném itthagyni…; Itt állok a rónaközépen; Beszél a fákkal a bús őszi szél; Az ítélet)

  • Margócsy István, Petőfi szerepdilemmái = M. I.: Petőfi Sándor, Bp., Korona, 1999, 75–134.

 

3. Lehatárolt emberkép: az énkiteljesítés antropológiai korlátai

Arany János: Arany János: Kertben; Az örök zsidó (A lejtőn; Visszatekintés)

  • Szilágyi Márton, Az 1850-es évek lírája = Sz. M., „Mi vagyok én?”: Arany János költészete, Bp., Kalligram, 2017, 205–224.

 

4. Az identitás közösségi dimenziói

Arany János: Tengeri-hántás (A walesi bárdok; Szondi két apródja)

  • Szilágyi Márton, A balladák viláha: a megtalált s voltaképpen nem létező formaihlet = Sz. M., „Mi vagyok én?”: Arany János költészete, Bp., Kalligram, 2017, 225–263.

 

5. A romantikus emberkép korlátai

Vajda János: Nádas tavon; A kárhozat helyén (A vaáli erdőben; Husz év múlva)

  • Eisemann György, Átmenet vagy fordulat? 1876 Vajda János: Újabb költemények = A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007, 540–547.

 

6. zárthelyi dolgozat

 

7. A modern ember születése

Asbóth János: Álmok álmodója

  • Szajbély Mihály, Asbóth, az Álmok álmodója és Schopenhauer = Sz. M., Álmok álmodói, Bp., Magvető, 1997, 83–121.

 

8. A pozitivista emberkép kritikája

Gozsdu Elek: Egy falusi mizantróp; Spleen

  • Dobos István, Alaktan és értelmezéstörténet, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995, 167–188.

           

9. A szerelem, a házasság és a korabeli társadalom irodalmi alakzatai

Ambrus Zoltán: Solus eris

  • Lőrinczy Huba, A tételek vallomása (Solus eris) = L. H., Szépségvágy és rezignáció, Bp., Magvető, 1984, 116–139.

 

10. Életjátszmák

Petelei István: Árva Lotti; A tiszta ház

  • Németh G. Béla, A válságba jutott kisember írója: Petelei István = N. G. B., Századutóról–századelőről, Bp., Magvető, 1985, 129–138.

 

11. Gyermeklélektan és irodalom

Csáth Géza: Anyagyilkosság; A vörös Eszti

  • Lőrinczy Huba, A gyermek toposza Csáth Géza novelláiban, Tiszatáj, 1988/1, 32–42.

 

12. zárthelyi dolgozat

 

13. Félévzárás

Frissítés dátuma: 2021.01.30.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.