Címlap

Klasszikus magyar irodalom 2. – Bodrogi Ferenc Máté

Kód BTMI305OMA
Tantárgycím Klasszikus magyar irodalom 2.
Oktató Bodrogi Ferenc Máté
Órarendi adatok Csütörtök, 12:00-14:00, XVI/2.
Csütörtök, 14:00-16:00, Fsz. 14/1.
Képzés II. OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok az e-learning felületen

A kurzus célkitűzései:

A félév során a hivatalos klasszikus magyar irodalmi követelményrend szerint veszünk sorra különböző, elsősorban lírai szövegeket. Mindeközben különös tekintettel leszünk a korszak emberképeire, nyelvfelfogásaira, illetve az esztétikai és mediális aspektusokra.

 

Követelmények:

 1. a két zárthelyi teljesítése (fogalmak+kisesszé)
 2. a két olvasmányteszt teljesítése (részletek az órán)

 

Tematika:

 1. Általános bevezetés (korszakleírás, rendezőfogalmak)
 2. Programok (folyóirat-bevezetések)
 3. Bessenyei György: A Filozófus
 4. Kármán József: Fanni hagyományai
 5. Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez
 6. zh. és olvasmányteszt + Batsányi János: A franciaországi változásokra, A látó
 7. Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
 8. Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
 9. Vörösmarty Mihály: A vén cigány
 10. Fazekas Mihály: Nyári esti dal
 11. Kazinczy Ferenc neoklasszicista költészete
 12. Kölcsey Ferenc: Himnusz
 13. zh. és olvasmányteszt

 

Ajánlott irodalom:

 1. Bíró Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi Kiadó, 1998.
 2. Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában, Universitas Kiadó, Bp., 2009.
 3. Kelecsényi László Zoltán: Magyar irodalom (Atlasz Sorozat), Athenaeum 2000 Kiadó, Bp., 2002.
 4. S. Varga Pál: A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Balassi Kiadó, Bp., 2005.
 5. Szegedy-Maszák Mihály: A polgári társadalom korának művelődése I., in: Magyar művelődéstörténet, szerk. Kósa László, Osiris Kiadó, Bp., 2002.
 6. Szilágyi Márton-Vaderna Gábor: A klasszikus magyar irodalom, in: Magyar irodalom, főszerk. Gintli Tibor, Akadémiai Kiadó, Bp., 2010.
 7. Vaderna Gábor: A költészet születése. A magyarországi költészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben, Universitas Kiadó, Bp., 2017.

Frissítés dátuma: 2021.08.18.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.