Címlap

Klasszikus magyar irodalom 2. – Bényei Péter

Kód BTMI222BA
Tantárgycím Klasszikus magyar irodalom 3.
Kurzuscím Verses epika és regényirodalom a 19. század második felében
Oktató Bényei Péter
Órarendi adatok Csütörtök, 8.00-9.40, III.
Képzés II. BA
Kreditpont 2
Kurzustípus előadás
Kapcsolódó anyagok tematika, kötelező olvasmányok, tételsor

 

Tematika

1. Bevezető, tájékoztató előadás

 

KORSZAKLEÍRÁSOK

2–3. Romantika és realizmus az európai és a magyar irodalomban

4. Korszakváltás a 19. század második felének magyar irodalmában

 

ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK

5. A romantikus elbeszélő költészet: Petőfi Sándor

Petőfi Sándor: János vitéz, Az apostol

6. A verses epika a népiesség hagyománya jegyében: Arany János

Arany János: Toldi, Toldi estéje

7. A nemzeti eposz utolsó kísérlete: Arany János

Arany János: Buda halála

 

REGÉNYIRODALOM

8. Irodalom és antropológia: regény az érzékenység és a romantika határmezsgyéjén

Eötvös József: A karthauzi

9. Történelmi regény – realista regény: a Kemény-regénypoétika

            Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya

10. A románcos regény: Jókai Mór írásművészete, a Jókai-regénypoétika

11. Románcos regény és lélektaniság

Jókai Mór: Az arany ember

12. Mikszáth Kálmán írásművészete, a Mikszáth-regénypoétika

Mikszáth Kálmán: Jó palócok

13. Történelem és identitás

Mikszáth Kálmán: A gavallérok; Beszterce ostroma

 

Kötelező olvasmányok

Petőfi Sándor

1. válogatott versei (lista mellékelve)
2. János vitéz 3. Az apostol

Eötvös József

A karthauzi

 

Arany János

1. válogatott versei (lista mellékelve)

2. Toldi 3. Toldi estéje 4. Bolond Istók 5. Buda halála

Gyulai Pál

Egy régi udvarház utolsó gazdája
 

Kemény Zsigmond

Özvegy és leánya

Madách Imre

Az ember tragédiája

Jókai Mór

Az arany ember

Forradalmi- és csataképek c. novellaciklus (négy novella: A két menyasszony; Az ércleány; A Bárdy család; Szenttamási György)

Arany László

A délibábok hőse

 

Vajda János

válogatott versei (lista mellékelve)

Reviczky Gyula

válogatott versei (lista mellékelve)

Komjáthy Jenő

válogatott versei (lista mellékelve)

 

Mikszáth Kálmán

1. A jó palócok című novelláskötet

2. Beszterce ostroma 3. A gavallérok

 
Kisregények a századfordulón (az alábbi négy regény közül kettő elolvasása kötelező):

Gárdonyi Géza

Az öreg tekintetes

Asbóth János 

Álmok álmodója

Ambrus Zoltán 

Solus eris

Bródy Sándor

 A nap lovagja

 

A századforduló novellisztikája (12 novella):
Petelei István

A tiszta ház; Árva Lotti; Őszi éjszaka

Ambrus Zoltán      

Ninive pusztulása

Bródy Sándor

Egy csirke meg egy asszony; Kaál Samu

Gozsdu Elek  

Egy falusi mizantróp; Spleen; Nirvána

Csáth Géza

 Anyagyilkosság; Vörös Eszti; A kis Emma

 

Verslista

Petőfi Sándor (25 vers + a Felhők-ciklus)

Megy a juhász szamáron

Befordultam a konyhára…

Reszket a bokor, mert...

Felhők-ciklus

Dalaim

Homér és Osszián

Beszél a fákkal a bús őszi szél...

Egy estém otthon

Itt van az ősz, itt van újra…

Az alföld

A természet vadvirága

A Tisza

A puszta, télen

Szeptember végén

Minek nevezzelek?

Világosságot!

Szabadság, szerelem…

Egy gondolat bánt engemet…

Miért kisérsz…

Nemzeti dal

Föltámadott a tenger…

A XIX. század költői

Az ítélet

Akasszátok föl a királyokat!

Európa csendes, újra csendes…

Szörnyű idő…

 

Arany János (30 költemény: 20 vers + 10 ballada)

Válasz Petőfinek

Rásüt az esthajnal…

Évek, ti még jövendő évek…

Letészem a lantot

Ősszel

Kertben

Dante

Visszatekintés

A lejtőn

Az örök zsidó

Magányban

Vojtina ars poetikája

A lepke

Epilogus

Tamburás öreg úr

Honnan és hová?

Mindvégig

A tölgyek alatt

Kozmopolita költészet

Sejtelem (Életem hatvanhatodik évében…)

A varró leányok

A hamis tanú

Ágnes asszony

Bor vitéz

Szondi két apródja

A walesi bárdok

Tengeri-hántás

Híd-avatás

Vörös Rébék

Tetemre hívás

 

Vajda János (12 vers)

Sirámok (I., III., IV.)

Gina emléke (XXX., XXXII.)

A bikoli fák alatt

Husz év mulva

A vaáli erdőben

A kárhozat helyén

Kisértetek

Az üstökös

Nádas tavon

 

Reviczky Gyula (9 vers)

Ősz felé

A cigaretről

Perdita (Szeretlek, mint egy elhagyottat…)

Arany Jánosnak

I. N. R. I.

Schopenhauer olvasása közben

Túlélek én minden csalódást…

Magány

Pán halála

 

Komjáthy Jenő (12 vers)

Kéj

Nem egy az Isten

Mégis egy

Óda a naphoz

Az élet kéje

Euthanázia

A homályból

Törj össze mindent…

Viharének

Diadalének

Éloa (Ki hozta ránk…; Éloa, győztél!)

 

Tételsor, követelmények

I. tételsor (előadásanyag)

 

1. Romantika és realizmus az európai és a magyar irodalomban

2. Korszakváltás a 19. század második felének magyar irodalmában

3. A romantikus elbeszélő költészet: Petőfi Sándor

Petőfi Sándor: János vitéz, Az apostol

4. A verses epika a népiesség hagyománya jegyében: Arany János

Arany János: Toldi, Toldi estéje

5. A nemzeti eposz utolsó kísérlete: Arany János

Arany János: Buda halála

6. Irodalom és antropológia: regény az érzékenység és a romantika határmezsgyéjén

Eötvös József: A karthauzi

7. Történelmi regény – realista regény: a Kemény-regénypoétika

            Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya

8. Jókai Mór írásművészete: a Jókai-regénypoétika

            Jókai Mór: Forradalmi- és csataképek

9.  Románcos regény és lélektaniság

Jókai Mór: Az arany ember

10. Mikszáth Kálmán írásművészete, a Mikszáth-regénypoétika

            Mikszáth Kálmán: A jó palócok

11. Történelem és identitás

Mikszáth Kálmán: A gavallérok; Beszterce ostroma

 

II. tételsor

 

1. Petőfi Sándor lírai költészete

2. Arany János lírai költészete és balladái

3. Vajda János lírai költészete

4. A későromantikus emberiségköltemény

Madách Imre: Az ember tragédiája

5. A verses regény

Arany János: Bolond Istók, Arany László: A délibábok hőse

6. Romantika és modernség határán: Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő lírai költészete

7. A költői realizmus a regényben

Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája

8. A regény új változatai a századutón

két regény az alábbiak közül: Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes, Asbóth János: Álmok álmodója, Ambrus Zoltán Solus eris, Bródy Sándor: A nap lovagja

9. A századvég novellisztikája

Petelei István, Gozsdu Elek, Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Csáth Géza

 

A vizsgán mindkét tételsorból egy-egy tétel kihúzására kerül sor!

 

A vizsga teljesítésének alapvető elvárásai

 

I. A vizsga kezdetén, „beugróként” mindkét tétel esetében pontosan meg kell nevezni, hogy milyen forrásból készült fel a hallgató (előadásanyag; jegyzet; szaktanulmány)

  • az előadásanyag ismertetésekor rajzolódjon ki a témafeldolgozás koncepciója

 

II. másik „beugró”: kötelező olvasmányok friss emlékezete

 

Megjegyzés: Amennyiben a vizsgára online formában kerülne sor, akkor a lebonyolításról külön tájékoztatást nyújtok majd.

 

A tételek kidolgozásához tankönyvként használhatók az alábbi kézikönyvek:

  • Imre László–Nagy Miklós–S. Varga Pál: A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006.
  • Szilágyi Márton–Vaderna Gábor: Az irodalom rendi intézményrendszerétől a polgári intézményekig (kb. 1830-tól kb. 1905-ig) = Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Bp., Akadémiai, 2010, 429–640.
  • A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, II. kötet, 1800-tól 1919-ig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Bp., 2007.

 

Frissítés dátuma: 2021.01.30.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.