Címlap

Klasszikus magyar irodalom 1. – Debreczeni Attila

Kód BTMI304OMA
Tantárgycím Klasszikus magyar irodalom 1.
Kurzuscím  
Oktató Debreczeni Attila
Órarendi adatok Szerda, 10:00–11:30, XI.
Képzés II. OMA törzsképzés
Kreditpont 2
Kurzustípus előadás

A vizsgáról

 

A vizsga anyaga:              

 • az alább felsorolt olvasmányok (ezek nem ismerete elégtelent eredményez)
 • az alább felsorolt szakirodalmi olvasmányok
 • az előadás anyaga

A vizsga menete:            

 • egy tételt húz mindenki (a szokásos felkészülési idő rendelkezésre áll)
 • egy másik, a húzott tétellel összefüggő anyagrészből adott kérdésre válasz

A vizsgajelentkezés:      

 • a félév végén a hallgatóság jelzi (az előadáson jelentkezési íven, emailben) a kívánt vizsgaidőpontokat
 • amennyiben lehetséges, ezen időpontok kiírásra kerülnek a Neptunban
 • a kiírt időpontokra történik a hivatalos jelentkezés
 • az időpontok a vizsgaidőszakban kérésre bővíthetőek, módosíthatóak
 • javítani csak elégtelen vizsgát lehet, a pótvizsgaidőpontok is egyeztethetőek

 

Tételek, olvasmányok

 

1. Bessenyei György és a magyar nyelvű tudományosság programja

Olvasmány: Bessenyei György: Magyarság, A Filozófus

Szakirodalom: 

 

2. Batsányi és Kazinczy folyóiratainak (Magyar Museum, Orpheus) fordításprogramja

Olvasmány: a Magyar Museum és az Orpheus Bévezetése, Batsányi versei (Serkentő válasz Virág Benedekhez, A franciaországi változásokra, A látó, Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz)

Szakirodalom:

 

3. Az Uránia és a csinosodás programja

Olvasmány: az Uránia Bévezetése, Fanni hagyományai (az Uránia-kiadásból, Debrecen, 1999.)

Szakirodalom:  

 

4. Kisfaludy Sándor és az érzékenység műfajai

Olvasmány: A kesergő szerelem (Előszó, 1. ének, 1–20. dal), Két szerető szívnek története

Szakirodalom:  

 

5. Csokonai óda és dalköltészete

Olvasmány: a Lilla-kötet (Matúra-kiadás, 1996.), különösen:

 • Gróf Erdődyné Ő Nagyságának
 •  Újesztendei gondolatok
 • A békekötésre
 • A tihanyi ekhóhoz
 • A pillangóhoz
 • A reményhez

valamint:

 • A vidám természetű poéta
 • A Magánossághoz
 • A Háfíz sírhalma

Szakirodalom:  

 

6. Csokonai elmélkedő és epikus költészete

Olvasmány:

 • Dorottya

valamint:

 • Az álom [II.]
 • Az estve [III.]
 • Konstancinápoly [II.]
 • Marosvásárhelyi gondolatok
 • Az ember a poézis első tárgya
 • Halotti versek

Szakirodalom:  

 

7. Fazekas Mihály sokarcú munkássága

Olvasmány: a Ludas Matyi és az alábbi versek:

 • Nagy gyökerek csemetéje…
 • Az öröm tündérsége
 • Az én kis kertem
 • A megelégedés
 • Cs. et F.
 • Nyári esti dal

Szakirodalom:  

 

8. Kazinczy nyelv- és ízlésújítási programja

Olvasmány: Tövisek és virágok (a teljes kötet)

Szakirodalom:  

 

9. Berzsenyi Dániel költészete

Olvasmány: Berzsenyi Dániel 1816-os kötete (Matúra-kiadás, 1998), különösen:

 • A Magyarokhoz I–II.
 • A tizennyolcadik század
 • Osztályrészem
 • Amathus
 • Horác
 • Búcsúzás Kemenes-aljától
 • Levéltöredék barátnémhoz
 • A közelítő tél
 • Kazinczy Ferenchez
 • Életphilosophia
 • Vandal bölcseség
 • Fohászkodás
 • Barátimhoz (Már-már félreteszem…)
 • Dukai Takács Judithoz
 • A poézis hajdan és most

Szakirodalom:  

 • Onder Csaba bevezető tanulmánya a Matúra-kiadásban (20–37.)
 • Bécsy Ágnes: Berzsenyi Dániel, Bp. 2001., 123–141.

 

10. Színház és dráma az 1810-es években (Katona József, Kisfaludy Károly)

Olvasmány: Katona József: Bánk bán, Kisfaludy Károly: Iréne

Szakirodalom:  

 

11. Kölcsey Ferenc irodalomszemlélete és költészete

Olvasmány:

 • Nemzeti hagyományok

valamint:

 • Andalgások
 • Genius száll…
 • Elfojtódás
 • Küzdés
 • Csolnakon
 • Hervadsz…
 • Hymnus
 • Vanitatum vanitas
 • Endymion
 • Zrínyi éneke (Zrínyi dala)
 • Huszt
 • Zrínyi második éneke

Szakirodalom:  

 

12. Vörösmarty Mihály eposzai és drámai költeménye

Olvasmány: A Rom, Csongor és Tünde

Szakirodalom:  

 

13. Vörösmarty lírai költészetének változatai

Olvasmány: a következő versek:

 • Helvilához
 • Földi menny
 • Helvila halálán
 • Vágy
 • Szép Ilonka
 • Szózat
 • Késő vágy
 • A Guttenberg-albumba
 • Liszt Ferenchez
 • A merengőhöz (Laurához)
 • Gondolatok a könyvtárban
 • Az emberek
 • Előszó
 • A vén cigány

Szakirodalom: 

Frissítés dátuma: 2020.08.16.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.