Címlap

Irodalomelmélet 2. – Gregor Lilla

Kód BTMI306OMA
Tantárgycím Irodalomelmélet 2.
Kurzuscím Verstan, líraolvasás
Oktató Gregor Lilla
Órarendi adatok Kedd, 12.00-14.00, Fsz. 1/2.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok  

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szeminárium célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a verstani alapismereteket, megismerkedjenek a líraelmélet bizonyos kérdéseivel, illetve ezek alapján gyakorlati feladatokon keresztül fejlesszék önálló értelmezői képességeiket.

A kurzus teljesítésének feltétele az aktív órai munka, egy szemináriumi dolgozat elkészítése és a zárthelyi dolgozat megírása.

 

Tematika:

2021. szeptember 7.   Orientáció

2021. szeptember 14. Versszerűség

2021. szeptember 21. Időmértékes verselés

2021. szeptember 28. Ütemhangsúlyos és szimultán verselés

2021. október 5.         Alakzatok, trópusok 1: metafora, szimbólum, allegória

2021. október 12.       Alakzatok, trópusok 2: aposztrophé, prosopopeia

2021. október 19.       A műfaji kódok szerepe a líraolvasásban

2021. október 26.       Házi dolgozatokat előkészítő konzultáció

2021. november 2.     szünet

2021. november 9.     Intertextualitás és a lírai beszélő

2021. november 16.   A lírai szöveg materialitása

2021. november 23.   Spoken poetry és vizuális költészet

2021. november 30.   A lírafordítás kérdései

2021. december 7.      Zárthelyi dolgozat

 

Kötelező olvasmányok:

Kulcsár-Szabó Zoltán, Irodalmiság és medialitás a költészetben = Kulcsár-Szabó Zoltán, Metapoétika. Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, Bp., Kalligram, 2007, 13–54.

Genette, Gerard, Transztextualitás, Helikon, 1996/1–2, 82–90.

A szépirodalmi olvasmányokat az első órán beszéljük meg.

 

Ajánlott olvasmányok:

Benjamin, Walter, A műfordító feladata, ford. Szabó Csaba = Walter Benjamin, A szirének hallgatása. Válogatott írások, Bp., Osiris, 2001, 71–83.

Culler, Jonathan, A líra nyelve, ford. Keresztes Balázs, Prae, 2017/3, 7–23.

Culler, Jonathan, Aposztrophé, ford. Széles Csongor, Helikon, 2000/3, 370–389.

Csehy Zoltán – Polgár Anikó, Gyakorlati magyar verstan, Pozsony, Comenius Egyetem, 2018.

de Man, Paul, Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról, ford. Király Edit = Átváltozások 1994/2, 65–80.

Drucker, Johanna, Miről értesít az (im)materialitás. A szöveg mint kód az elektronikus környezetben, Helikon 2017/2, 281–301.

Jakobson, Roman, Mi a költészet? = A költészet grammatikája, szerk. Fónagy Iván – Szépe György, ford. Albert Sándor, Bp., Gondolat, 1982, 242–260.

Kecskés András – Szilágyi Péter – Szuromi Lajos, Kis magyar verstan, Bp., Országos Pedagógiai Intézet, 1984.

Kulcsár-Szabó Zoltán, Intertextualitás és a szöveg identitása = Olvasáselméletek, szerk. Dobos István, Debrecen, 2001, 339–346.

Mezei Gábor, Az írás fraktúrái. A hangozhatatlan szerepe a lírában, Alföld 2019/5, 71–80.

Parker, Patricia, Metafora és katakrézis. Figurák, szerk. Füzi Izabella – Odorics Ferenc, Bp., Gondolat–Pompeji (Retorikai füzetek 1.), 2004, 119–131.

Frissítés dátuma: 2021.08.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.