Címlap

Az irodalomtanítás aktuális kihívásai – Bodrogi Ferenc Máté

Kód BTMI806OMA
Tantárgycím Az irodalomtanítás aktuális kihívásai
Oktató Bodrogi Ferenc Máté
Órarendi adatok Csütörtök, 14.00-16.00, X.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus előadás
Kapcsolódó anyagok  

 

A kurzus az irodalomtanítás aktuális kérdéseit, dilemmáit, problémáit járja körül, az ötödéves hallgatók kezdődő gyakorlati tapasztalainak tükrében is. A rendszeres óralátogatás mellett az érdemjegy feltétele egy beadandó gyakorlati feladatsor elkészítése, amelyet a szemeszter első felében közösen pontosítunk.

 

1. Irodalomtanítási gyakorlatok Kelet-Európában

  • Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében, szerk. Sipos Lajos, Bp., 2003.

 

2. Irodalomtanítási tendenciák a nagyvilágban: USA, UK, Franciaország, Németország, Svédország, Izrael, Japán

  • Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében, szerk. Gordon Győri János, Bp., 2003.

 

3. Arató László 12 tézise az irodalomtanítás megújításáról, és vitája Veres Andrással

 

4. A Nemzeti Alaptanterv problémái, a gimnáziumi Magyar nyelv és irodalom c. kerettanterv A (állami) és B (Fűzfa Balázs) változatának összehasonlítása

 

5. Vita a tantervi logikák körül: kronologikus, moduláris, problémaközpontú, élményközpontú (mintákkal)

 

6. Vita a „kötelezők” körül - A mintapélda: Légy jó mindhalálig (Móricz) vs. Semmi (Teller)

 

7. Az irodalomelméleti transzfer problémaköre - az egyetemi metanyelv középiskolai „lefordítandósága”

  • Molnár Gábor Tamás: Irodalomtudományos szakszövegek felhasználása óra- vagy modultervek elkészítéséhez (Szabó Lőrinc: Az Egy álmai c. versének példáján), in: M.
  • Nádasi Mária, szerk., A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése, III. kötet, 2011, 382-392. http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/?page_id=459
  • Molnár Gábor Tamás: Mit jelent a megértés történetisége? Egy Zrínyi-epigramma példája, Alföld 2012/3.

 

8. Performativitás és irodalomtanítás: az elmélet másikja (jelenlét-orientált befogadás, show, fesztivál, összművészeti kultrendezvények és irodalomtanítás kapcsolatai)

 

9. Velünk élő(?) kortársak (a magyar irodalom/művészet intézményrendszere hatékony közvetíthetőségének kérdéseiről az irodalomtanításban, illetve a kortársak megjelenésének kérdéseiről a tanmenetben)

 

10. A kreatív írás új jelentősége az irodalomoktatásban

  • Helikon: Kreatív írás, 2015/1.
  • Czimer Györgyi: Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése, Bp., 2010.
  • Czimer Györgyi: Bevezetés a szépirodalmi szövegek írásába (Módszertani segédanyag diákok és szakkörvezetők számára), in: Élményközpontú irodalomtanítás.
  • Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban, szerk. Bodrogi Ferenc Máté, Savaria UP, Szombathely, 2016.
  • http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/docs/az_irodalomtanitas_uj...

 

11. Az online generáció és az irodalomoktatás (IKT, iconic turn, sharing culture stb.)

 

12. A szakmai identitás ápolása: egyesületek, fórumok, adatbázisok, alapvető szakkönyvek (Magyartanárok Egyesülete, Fiatal Magyartanárok Klubja, Magyar Olvasástársaság, Petőfi Irodalmi Múzeum, IROM)

Frissítés dátuma: 2021.01.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.