2023-24-es tanév I. (őszi) félév – OMA

Osztatlan tanárképzés

I. évfolyam

Bevezetés az irodalomtudományba

Irodalomtudományi proszeminárium

Régi magyarországi művelődéstörténet

  • Fazakas Gergely Tamás

Világirodalom 1.

II. évfolyam

Klasszikus magyar irodalom 1.

Klasszikus magyar irodalom 2.

Irodalomelmélet 2.

III. évfolyam

Modern magyar irodalom 1.

Modern magyar irodalom 2.

Világirodalom 3.

IV. évfolyam

Az irodalom medialitása

Korstílusok

Műelemző gyakorlat 1.

V. évfolyam

Műelemző gyakorlat 2.

Kortárs világirodalom

Szabadon választható tanegységek

Emlékezethelyek

Csokonai-workshop

  • Debreczeni Attila

Csokonai és Debrecen irodalmi kultúrája a 18–19. század fordulóján

Társadalom- és kultúraelméletek a későmodernségben

Latin nyelv és kultúra 1.

Sport, test, medialitás

  • Fodor Péter

Műértelmezések a modern magyar irodalom korszakából

20-21. századi történelmi drámák

Kisprózai műfajok a 19. században

Olvasáselméletek 1.

  • Fazakas Gergely Tamás

Írásmódszertan

Szerkesztőségi gyakorlat 1.

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 25. 14:20